Kald kirke og surt pipeorgel

Publisert 1.11.2021
Foto: Colourbox

Jevn temperatur og luftfuktighet i kirkerommet er avgjørende for at musikken fra et pipeorgel skal gi gode opplevelser for så vel de frammøtte som organisten selv. Når inneklimaet er kaldt og tørt, blir opplevelsen frysninger på ryggen, gåsehud, og – for dem med musikk-øre – en heller selsom opplevelse. I tillegg får kirkevergen ekstra utgifter når orgelet kanskje må stemmes til våren. Tørr og kald luft får både tre-piper, vindlader og abstrakter til å tørke ut, og sprekker og lekkasjer vil kreve omfattende restaurering – i de verste tilfellene. Kunstferdige orgelfasader med mye, vakre utskjæringer (særlig de fra barokken) blir påført skader som er meget vanskelig å få reparert fagmessig.

I vår moderne tid – med digitalteknikk på alle områder, – er det faktisk flere og flere menigheter som velger å anskaffe et stort, høy-kvalitets digitalt kirkeorgel, som for en liten brøkdel av prisen for et lite og krevende pipeorgel gir både organist og menighet rike musikalske opplevelser – selv om temperaturen nærmer seg null! De instrumentene er nemlig upåvirkelig av strømsparing! Dessverre er det fremdeles en god del kirkemusikere som vil hevde at musikken blir mer «ekte» i et pipeorgel, enn i et digitalt. Det er store kvalitetsforskjeller fra orgelbygger til orgelbygger, både for dem som bygger tradisjonelle pipeorgler og de digitale orgelbyggerne. Men likevel – konkurransen er stor, og alle vet at det er kresne ører som skal velge. De beste digitale (som f.eks. Viscount, Italia) blir hvert år framhevet som likeverdig med de beste pipeorgler på musikkmessen i Frankfurt.

I Europa og verden utenom Norge, er begge instrumenttyper likeverdige, og det er bare spørsmål om plass og økonomi som avgjør valget. Selv om mange norske organister «ikke vil ta i et digitalorgel», er det slik utviklingen går. Dette med utgifter til pipeorgelets vedlikehold, varme og luft-fuktere – når man i et digitalt kirkeorgel får et mye større spekter av gode, klassiske orgelstemmer, og null vedlikehold, – gjør at svært mange svenske kirker har valgt å gå for den moderne tid. Kirkens høyttaler-opplegg – som også presten bruker – er jo digitalt, så hvorfor ikke? I eldre kirker og katedraler er det vanlig å beholde kirkens kjente orgelprospekt/fasade, og plassere orgel-høyttalerne bak de gamle pipene, og dessuten som fjernverk – om ønskelig. Det menigheten så opplever, er et enda mer variert og velklingende orgelspill – uansett temperatur! Noe å tenke på for mange norske fellesråd, slik strømprisene utvikler seg!

Terje Haugom
Pensjonert organist med åpent sinn.