Kall det gjerne av-norsking!

Publisert 3.1.2020
Foto: Colourbox

Den første indikasjonen på starten av en av-norskning av vårt land kan ha startet da der i sin tid ble arrangert en arkitekt-konkurranse for et nytt kapell på den da nye Gardermoen flyplass. Deltakerne fikk nemlig beskjed om at kapellet ikke skulle se ut som et kapell – m.a.o. måtte det ikke ha tradisjonell norsk utforming med kristne symboler, etc. Det kunne jo tenkes at kapellet også fikk besøk av bl.a. muslimer og andre fremmede religioner! Allerede da fikk vi en ganske klar antydning om at vi ikke lenger var herrer i eget hus – gjestene eller våre såkalte «nye landsmenn» måtte ikke fornærmes!

Mye har skjedd siden da. Begrepet   «islamisering av Norge» er begynt å falle venstrekreftene tungt for brystet, og regjeringen er begynt å henge seg på galskapen. Vi skal innbilles at der ikke forekommer en islamisering av Norge – selv om et hvert våkent menneske vet at det skjer. De må gjerne heller kalle det av-norsking, – betydningen er omtrent den samme; – vi skal gi mer og mer avkall på våre kultur-tradisjoner for å tilpasse oss innvandrerne. Det var visstnok dette som for noen år siden ble kalt «det fargerike fellesskap» – som for lengst burde endres til «det fargerike f…skap»!

Det siste på stammen av tiltakende galskap var da en lærer i Finnmark satte forbud mot ordet «julemat». Det skulle hete «sesongmat»!! Og slike lærere skal altså lære opp dagens unge i bl.a. samfunnskunnskap og alminnelig folkeskikk! Den læreren bør snarest se seg om etter en ny jobb – f.eks. i en moskè. Han har i hvert fall ikke noe å gjøre i en norsk skole!

Flere eksempler på nye tullete ideer og begreper kunne nok nevnes, og flere kommer nok etter hvert som vi skal tvinges mer og mer ned på knærne for våre såkalte nye landsmenn. Det er lenge siden at norske medier begynte å bryte norsk lov ved å innføre sensur på bl.a. innlegg fra leserne. Det som fortsatt ser ut til å være tillatt er å skrive dritt om jødene! Det er blitt «god» norsk i Europas ledende antisemittiske land!

Kritikk mot islam/muslimer blir ikke akseptabelt, – og siden er det blitt fy-fy å bruke ord som neger, m.fl. Det har endatil – ganske nylig – vært fremmet forslag (selvsagt fra det ganske anti-norske og muslimvennlige partiet SV) om at vår Fedrelandssang burde skiftes ut. Teksten som den er, skal visstnok være altfor norsk og kristent preget. Det er farlig! Kall det gjerne av-norsking! Det var så vidt jeg husker en kjent SV-«politikerinne» i Bergen som fremmet den syke ideen i forb. med nasjonalsangen. Var det noen som antydet ordet landssvik?

Wilfred Høsteland