Kan det norske folket ha tillit til Stortinget lenger?

Publisert 9.7.2023
Foto: Sfm.no

Det begynner å bli ganske så gjennomskuelig hva slags ukultur som avdekkes på Stortinget. Er det ikke nok nå? Det kan virke som om på Stortinget sitter de og beskytter hverandre – fristilt fra alminnelige lov- og rettsregler???

Først ber Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite jussprofessor Eirik Holmøyvik om hvordan man skal håndtere mulig straffansvar for avgått kulturminister Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) på brudd på habilitetsreglene. Så får kontroll og konstitusjonskomiteen svar – slik de har bedt om – fra fagkomentansen (jussprofessor Eirik Holmøyvik), hvor det argumenteres for at Anette Trettebergstuen bør etterforskes, enten av Stortingets ansvarskommisjon – som forbereder riksrettssaker – eller av politiet.

Etter NAV-skandalen 2019, forholdet mellom tidligere visestatsminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) og Johan H. Andresen – hvor Siv Jensen fikk leie sommerhytte og båtplass billig, mens Johan H. Andresen fikk verv som leder i oljefondets etikkråd, og ettergitt 108 millioner kroner i skatt, hvor datteren Katharina G. Andresens fikk jobb uten stillingsutlysning i Innovasjon Norge på Siv Jensen sin vakt. Og jf mediene, fikk partikollega Thorhild Widwey (Høyre) lederjobb i styret til Statnett under en bursdagsfeiring hos daværende justisminister Monica Mæland (Høyre).

Etter dette og flere andre saker det kan reises spørsmål om, passer åpenbart ikke jusprofessorens svar inn??? Dermed ber Stortingets kontroll og konstitusjonskomite i en ny henvendelse om at saken mot Anette Trettebergstuen, sitat: «kan legges bort fordi den åpenbart ikke kan føre til ansvar»? Dette fremstår som påfallende. Det er mange saker som åpenbart bør etterforskes – dersom folk skal ha tillit til Stortinget i fremtiden.

Jørund Hassel, Lillehammer.