Kan ikke nekte noen helsehjelp

Publisert 3.4.2019
Foto: Colourbox

La de syke få den beste medisinske behandling så snart som mulig. I VG søndag den 31.3.2019, leser vi om 47 år gamle Stephen Storvik. ”Nektes hjelp til å kurere kreften fordi han har kjøpt behandling privat”. Han har selv tatt kontakt med Aleris hvor legen som kjente til denne krefttypen Storvik hadde ga ham immun terapi, en behandling som hadde umiddelbar effekt.

Storvik har søkt offentlige myndigheter om å få bruke denne behandlingen. Jeg siterer svaret: ”I dette tilfelle foreligger det objektiv klar respons i en pasient som skiller seg vesentlig fra for øvrig”. Dette skriver overlege Fronth til fagdirektør Halfdan Aass. Dagen etter kommer avslaget. Fagdirektøren skriver at Stephen er vurdert opp mot unntaksordningen. Det er ikke gjort en ”off-label” vurdering. Aass påpker i brevet at beslutningen er gjort i samråd med fagdirektør Kjell Magne Tveit ved OUS.

”Fagdirektøren har fortalt meg at han er redd det skal komme en strøm av pasienter dersom de innvilger min søknad om off-label behandling, fordi Asker og Bærum er et så sterkt område”, forteller Stephen.

Vi har vedtatt at alle syke mennesker skal få best mulig behandling for å kurere sykdommen, og at behandlingen skal være gratis for alle. Å diskutere eller sende den sykes historie mellom forskillige etater hører ingen steder hjemme. De syke som kommer inn på sykehuset trenger som regel hjelp der og da.

Kåre Eriksen