Kan ikke stole på «faktatall» om inntekter

Publisert 24.3.2023
Foto: Colourbox

Ved flere tilfeller har landets «toneangivende» medier fortalt sine seere, lyttere og lesere at gjennomsnitts-inntektene i Norge 2022 var rundt kr. 600 000,-. Noen ganger er det blitt operert med summer fra kr. 450 000,- til kr. 600 000,-.

Det viser seg at disse tallene ikke er korrekte. Et søk på nettet (Statistisk Sentral Byrå SSB), viser helt andre sifre enn de «faktatall» som norsk presse har operert med ved gjentatte tilfeller.

I 2022 fikk eksempelvis alderspensjonistene i gjennomsnitt kr. 269 500,- i pensjon. Denne hadde da økt med kr. 10 800,- siden 2021, altså en økning pr. måned med kr. 900,- som i prosent utgjorde 4,2. (Kilde SSB). Det er snakk om brutto pensjon.

Gjennomsnittsinntekten til uføre og de som mottok AAP var i 2022 på kr. 184 800,- brutto, en inntekt som ligger langt under fattigdomsgrensen som EU har fastsatt. (Kilde: SSB)

Når det så gjelder ordinære inntekter fra arbeid, så lå ifølge SSB en gjennomsnittlig månedslønn i 2022 på kr. 53 150,-.  Lønnsøkningen utgjorde 4,7 %. Prisøkningen var 6,8 % ifølge SSB, men i realiteten ble den på over 10 %.

Hvordan er det mulig for landets rikspresse (statsstøttede) å framsette påstander om at alle i Norge har mellom kr. 450 000,- og kr. 600 000,- i årsinntekt? Hvor får de disse tallene fra? Vi bare stiller helt legitime spørsmål.

Det sfm.no nå har undersøkt, viser at inntektsgapet i et av verdens rikeste land er meget stort. At det nå kreves inntil 7 prosent økning av pensjoner (et krav fra Pensjonistforbundet), i tillegg kraftige lønnsøkninger, ser sfm.no på som både rett og rimelig.

Samfunnsmagasinet
Redaksjonen