Kan «Ung-Heim» prosjektet etableres i mange kommuner i Trøndelag

Publisert 4.5.2023
Foto: Sfm.no

I samarbeid med Hemne sparebank, Sodvin og Byggeren tilbyr Heim kommune konseptet «Ung-Heim». Her vil de som er under 28 år få muligheten til å kjøpe sin egen enebolig uten egenkapital, til en pris av kr. 1.599.000, – med gratis innlagt fiber til nett og tv. Egenkapitalen som kreves blir til i en kombinasjon av egeninnsats ved bygging av carport og latt/inngangsparti, samt at Heim kommune bidrar med tomten.

Samlet sett gir dette en enebolig som banken kan verdsette til et tilstrekkelig nivå. Dette betyr at godkjente søknader innvilges et lån på kr 1 599 000 som betaling for hus, tomt og byggesett, etter individuell vurdering hos banken. Huset er nøkkelferdig, og kan flyttes rett inn i. Det inkluderer ett soverom pluss hems, slik at det er plass for små familier tross størrelsen på drøye 4o kvadratmeter pluss hems. Videre følger det med ca. 280 kvadratmeter selveiet tomt til hver enebolig.

Hemne sparebank kan i dette konseptet vurdere 1 års avdragsfrihet fra overtagelse av boligen.
Dette med sikte på at kjøper skal ha rom for innkjøp av møbler og andre kostnader som normalt påløper ved innflytting i en ny bolig. Det stilles imidlertid noen krav. Man må være under 28 år når kontrakt signeres. Man har ikke lov til å selge eneboligen til andre enn Heim kommune før etter 3 år fra overtakelse.Man må ha økonomi til å betjene et lån på 1,6 mill.

Årsaken til at jeg nevner dette prosjektet er for å se på muligheten for at tilsvarende prosjekt kan innføres i Trondheim og andre kommuner rundt i fylket. Det er viktig at man kan etablere rimelige boliger for de som har vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig. Når Heim kommune har klart det så bør også andre kommuner hente de erfaringer som Heim kommune har gjort med sitt prosjekt. La oss få «Ung-Heim prosjekt» i en rekke kommuner.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og
Gruppeleder i Trondheim bystyre.