”Kjør for livet” er et tilbud alle kommuner bør ha

Publisert 9.6.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

17. april kunne «Kjør for livet» se tilbake på 12 års drift og en tilført samfunnsnytte på mange hundre millioner kroner gjennom tiltak for ungdom. «Kjør for livet» er i dag etablert i en rekke kommuner og fylkeskommuner i Norge. Organisasjonen” Kjør for livet” bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi positive opplevelse og følelse av mestring. Kronprinsparet har vært meget engasjert i prosjektet.

Knut Ove Børseth som er motorcrossfører, er daglig leder av «Kjør for livet». Børseth har drevet ungdomsarbeid på sin egen gård utenfor Trondheim. Dette er ungdom som ikke har funnet seg til rette med mer vanlige fritidssysler. Prosjektet” Kjør for livet” gir både barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin framtid. De benytter motorsport og mekking som interessevekker, for å skape en fellesskapsfølelse og for å bygge sosial kompetanse.

Kjør for livet» har blitt godt mottatt i kommunene, men barnevernet som ofte kjøper tjenestene har lite penger å bidra med. Dette gjør at politikerne i felleskap må jobbe mot sentrale myndigheter for å få penger til drift. Man må jobbe med å få det økonomiske ansvaret fra det lokale barnevernet opp til å bli et nasjonalt ansvar slik at flest mulig kan få glede av dette flotte tilbudet.

Jeg vil som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag oppfordre kommune-Norge til å studere prosjektet. Det er mange ungdommer rundt i landet som trenger et slikt opplegg.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag