Timer ved godkjente trafikkskoler bør være en del av unntaksbestemmelsene

Publisert 3.6.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nye regler for fravær i den videregående skolen ble innført skoleåret 2016/2017. Dette innebar at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget.

Rektor gir i spesielle tilfeller muligheten til vise skjønn slik at elever med fravær i spesielle tilfeller kan ha inntil 15% udokumentert fravær og likevel få karakter. Denne fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring.

Ifølge utdanningsdirektoratet vil unntak for fravær gis hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Pensjonistpartiet finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene. Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er det naturlig at ungdommen får mulighet til også å ta disse timene på dagtid når trafikken kan være den mest krevende.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for  Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting