Kolonistaten Norge bøyer seg for EUs koloniherrer

Publisert 4.2.2022
Foto: Colourbox

Hva ville vært den normale prisen å betale for strømmen som det norske folket eier gjennom kommuner, fylker og stat? – 30 øre pr kWh? Det koster jo bare mellom 12-15 øre å produsere en kWh. Den prisen (ca. 30 øre pr kWh) synes ikke Europabevegelsen og flertallet på Stortinget er riktig pris – for norske borgere.

Etter hvert som 11% av befolkningen er definert som «fattige» og køene vokser foran fattighusene, og prisveksten er høyere en lønnsveksten for arbeiderklassen, uføre og trygdede (pensjonister), som ikke mottar lønninger på akademiske lønnsnivå eller mer, så norske borgere betal opp mot 11,32 kroner pr kWh. Men for EU-borgere er det annerledes. Der bøyer kolonistaten Norge av for koloniherrene i EU. Da selges norsk strøm – som vi eier – til dumpingpriser.

Blant annet Deutsche Bahn har fått en langsiktig avtale til sine tog, hvor de betaler bare 30 øre pr kWh. Når strømmen selges på billigsalg til koloniherrene, blir det mindre strøm i Norge, og prisene på strøm går opp. Det merker arbeiderklassen på ikke-akademiske lønninger, uføre og trygdede (pensjonister) – prisene på strøm, matvarer, medisiner mv går opp.

Slik er det å tilhøre arbeiderklassen for de med midlere/ lave inntekter, eller være ufør eller trygdet (pensjonist) i kolonistaten Norge. De med akademiske lønninger, eller høyere, taper ikke kjøpekraft så lenge lønnsøkninger fastsettes i prosenter og ikke ved hjelp av kronetillegg.

Les mer om «EU – alltid først» – hvor koloniherrene får strømmen våres til kun 30 øre pr kWh. https://www.nettavisen.no/…/kjempeavtale…/s/5-95-599060

Jørund Hassel, Lillehammer