Kom ikke med ordet veiprising

Publisert 29.5.2019
Foto: Wikimedia

Ikke noe å lure på, Siv! Din mentor og forgjenger – Carl Ivar Hagen – foreslo i Debatten (NRK) at du skulle bruke 13 milliarder av den astronomiske oljeformuen vår til å fjerne hver eneste bomstasjon i Norges land, og så overtar Staten ansvaret for tilstrekkelige overføringer til kommunene, veibygging og vedlikehold, ras-sikring osv. Klokere ord har ikke vært servert av noen politiker siden Einar Gerhardsen!

Dette kan du gjøre raskt og enkelt, Siv! Og kom ikke med alternativet «veiprising»! Det vi før kalte Årsavgift (nå: Trafikkforsikrings-avgift), skal ved 100 % benyttelse – vel å merke fra ALLE typer biler -, samt nåværende avgifter fra literpris for diesel og bensin (og ladestrøm), være nok til å dekke investeringer i nye veier, tunneler, broer og vedlikehold! Man må da i rike Norge kunne slippe å betale ekstra-skatt for hver kjørte kilometer!

Bruk de 13 milliardene til total fjerning av bomstasjoner, bruk Årsavgiften til det den opprinnelig var ment for, og stryk alle forslag til «veiprising»! Når folk betaler for sitt drivstoff (evt. ladestrøm), får Staten jo inn avgifter i pakt med kjørelengde! Det må da holde i bøtter og spann!

Terje Haugom, medlem FNB.