Kommentar fra utbygger JM Norge AS vedr. Myrvoll Torg Sameie i Oppegård

Publisert 18.10.2023
Foto: Sfm.no/Kartfoto: JM Norge AS

Den 28.9.2023 publiserte sfm.no en artikkel vedrørende trafikksikkerheten i det nye og nå veletablerte boligområdet Myrvoll Torg Sameie i Oppegård i Nordre Follo kommune.

Her er link til vårt oppslag: https://sfm.no/her-har-de-helt-glemt-de-gaende/

Utbyggeren, JM Norge AS ved Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kjell Kvarekvål, har siden kommet med følgende kommentar, i tillegg til å vedlegge en skisse (kart) over det aktuelle området. Han skriver følgende (gjengitt i uthevet kursiv stil).

«Hei. Vi viser til artikkel om trafikksikkerhet på Myrvoll stasjon.

Vi setter pris på at det er oppmerksomhet om trafikksikkerhet. Vi har også fokus på trafikksikkerheten i våre boligprosjekter.

På Myrvoll stasjon er vi i den heldige situasjonen at vi har kunnet utvikle et sted helt fra bunnen av. Derfor har vi kunnet planlegge for å skille gangtrafikk og biltrafikk slik at gangtrafikken kan følge den gulmerkede traséen (se illustrasjon) gjennom prosjektet og trenger dermed ikke og gå langs bilveien som ligger nærmest jernbanelinjen.  Det er etter vår oppfatning den aller sikreste måten å gjøre det på.»

Dette er skissen/kartet som Kjell Kvarekvål vedla i sin kommentar.

Foto: JM Norge AS.

Nordre Follo kommune som er veieier, har også denne saken til vurdering, særlig når det gjelder et tidligere framsatt krav om bedre skilting i området for bedre trafikksikkerhet både for de boende og de besøkende.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ