Kommentatorer og vitere vs. observatører

Publisert 10.7.2019
Foto: Colourbox

Disse to begrepene synes å ha blitt en standard for en del journalister som slår seg på brystet og ser på seg selv som eksperter – orakler. Noen av dem er eldre, – andre så ferske at det hele nærmest er en parodi! Førstnevnte kategori har gjerne vært redaktør i en avis en del år, og har da tydeligvis gitt dem «Bestått» i en slags eksamen. Da vet de alt mye bedre enn «almuen».

Å bli kommentator eller en såkalt viter – f.eks. samfunnsviter – er en selvbestaltet form for «dette vet jeg best». Hva gjør dem frekke nok til å titulere seg selv på slike måter? Noen medier, i første rekke NRK og TV2, synes å ha «vitere» innen alle områder fra fotball og ski til innen- og utenrikspolitikk. Hva gjør slike orakler til «eksperter»? Leser de flere aviser og lytter/ser på utenlandsnyheter mer enn oss andre? De kan jo ikke ha lest bøker om saker og ting som har hendt for noen dager eller uker siden. De prøver ofte å analysere hva som foregår oppe i hodene på politikerne – hva de sannsynligvis tenker og mener. Litt av en tilegnet egenskap!

Alle og enhver kan selvsagt bli kommentatorer. Folk flest har en mening om det meste, og da blir det jo ikke noe mer enn deres egne meninger og sitt eget syn på ditt og datt. Og benevnelsen «viter» er jo enda verre. Da tror de antagelig at de står over alle og enhver i sin viten.

Mediefolkenes ekspert-fremstilling av seg selv som et slags overmennesker, er egentlig farlig. Dette fordi svært mange lyttere/lesere tar til seg det aller meste av det nyhetsopplesere/journalister sier som den absolutte sannheten. Her har jo mediefolkene den beste muligheten til å fremme sitt eget syn, noe de da også gjennom årene har gjort i rikelig monn! Midtøsten er et grelt eksempel på nettopp det! Antisemittismen florerer i norske medier mer enn noen andre steder i Europa, har det vært uttalt fra observatører (et begrep som kan forsvares fordi det er ærlig!) Vi er nemlig alle observatører, og kan gjerne kommentere det vi hører og ser uten at det nødvendigvis er sannheten. Men at Norge er Europas mest antisemittiske land, har vært klart uttalt fra mennesker i en rekke land. Ikke akkurat en ærefull beskyldning – men like fult sikkert korrekt.

Mediefolkene må gjerne ha sine meninger, og beholde dem for seg selv. Personlige synspunkter vil vi andre ikke ha tredd nedover hodene våre i propagandaøyemed! Nei la oss bli spart for kommentatorer og (all)vitere. Slik egenreklame trenger vi ikke. Folk flest er stort sett i stand til å analysere det de hører, leser og ser. Vi trenger ikke å bli belært av mediefolkene, og å bli pådyttet deres «facts» som jo ikke er noe mer enn deres personlige meninger. De bør de ha for seg selv. La heller oss andre få komme mer til i pressen med våre meninger, men det er jo ikke så lett – i særdeleshet hvis man ikke er politisk korrekt. Der stopper norsk ytringsfrihet anno 2019! Bedreviterne tråkker på demokratiet og knebler det frie ord!

Wilfred Høsteland