Kondolerer Vy (NSB) ansatte!

Publisert 15.12.2019
Foto: Sfm.no

Første melding i dagsnytt radio søndag 15. desember 2019:  I dag går første tog fra Stavanger til Oslo – drevet av det britiske skandale-selskapet Go Ahead!  Angivelig skulle ikke passasjerene merke noen nevneverdig forskjell – togene er foreløpig de samme, og folkene er de samme – men med nye uniformer!

Så får vi se når privatiseringen (les ødeleggelsen) av NSB nordover kommer i gang, og VY’s drift av Bergensbanen.  Sistnevnte alternativ skal visstnok være det beste av tre onder. I hvert fall for de neste rundt 10 årene.

Hvis der skulle lages en komplett oversikt over Solberg-regjeringens herjinger og vandalisme i det norske samfunnet de siste årene, ville det allerede blitt en ganske tykk bok – kanskje i flere bind.  Vi har ved flere anledninger nevnt den lange rekken av privatiseringer/ødeleggelse/splittelse som regjeringen har gjort så langt – det som Solberg & Co. feilaktig og falskt kaller «reformer»!

Jeg har for lengst vendt ryggen til FrP, og har aldri stemt Høyre og heller ikke sosialistisk.  Men i dagens situasjon her i landet og med enda flere truende ødeleggelser fra den sittende regjeringen – med bl.a. billigsalg av også andre sider av vårt arvegods som alltid har vært eid av OSS – det norske samfunn – ser jeg det som en forbrytelse – et svik mot den norske befolkning – det regjeringen har gjort og gjør og truer med å gjøre videre!  Det er fristende da  å si at hvis det ble programfestet av et eller flere partier å tilbakeføre/reversere alt fra kommune- og fylkes-sammenslåingene,- annulere samtlige såkalte reformer og få NSB tilbake på sporet, tror jeg forsyne meg at jeg ville stemt på vedkommende parti som ville stå frem å programfeste disse sakene- om det så hadde vært Rødt!   Høyre/FrP m/haleheng KrF og venstre er den største ulykken som har rammet Norge siden inngåingen av Schengen-medlemskapet som Gro Harlem Brundtland gjorde bak vår rygg uten tillatelse.

Personlig (og mange med meg) setter en viss lit til Senterpartiet og dets tydeligvis svært intelligente leder Trygve Slagsvold Vedum.  Partiet vokser, og jeg vil tro at mange flere støtter dem frem til neste valg,- få dem i maktposisjon!  Der ser jeg et visst håp om å redde en nasjon som på mange måter er i full oppløsning «takket» være en regjering som har fått privatisering og sentralisering på hjernen, og som vender ryggen til eldre og syke!

Wilfred Høsteland