Konservatisme og oppløsning

Publisert 13.4.2018

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Wikimedia

Dette er vel to ord som egentlig er motsetninger; – å ta vare på eller å rasere. Partiet Høyre har de siste årene – i stadig økende grad – prestert å betegne seg som et konservativt – ja endatil verdikonservativt parti – samtidig som partiet river ned det bestående for fote – innen mange områder. Litt av et kunststykke! Og nå står flere områder av vårt arvesølv for tur – i første omgang NSB og vår vannkraft.

Det var gledelig å høre forleden at partiet nå har sunket betydelig på meningsmålinger.  Regjeringen Solberg har jo drevet en nærmest systematisk nedrivning av veletablerte goder både innen arbeidsliv, kommunikasjon, skoleverket, sykehussektoren, og ved en rekke andre såkalte «reformer». De overvalser arrogant folk flest og fagetatene uten å lytte til ekspertisens argumenter. Høyre har så langt stått for en splitt-og-hersk politikk uten sidestykke i nyere norsk politisk historie. Et tydelig grunnprinsipp ved Høyre er at «alt» må frigis – bort med offentlig styring – la markedet og de velstående få det som de vil – la dem styre samfunnet. Det er Høyres program i et nøtteskall! 

Vi er nok mange som egentlig ønsket et regjeringsskifte ved siste valg – vi så allerede sterke konturer (og mere til) av hvor det ville bære hen med atter en regjeringsperiode med Solberg & Co. Det er derfor helt utrolig at Høyre skulle få en såpass oppslutning at de fikk fortsette – at folk ikke var mer våkne for hva som var begynt å skje med det norske samfunnet. Vi håpet vel ikke akkurat å få Støre inn i stedet for Solberg, men at andre forsvarlige og demokratisk innstilte partier skulle få større oppslutning – oppslutning nok til å få innflytelse. Nå er landet kommet i den utrolige situasjon at Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet trekker i samme destruktive retning. En utrolig men sann virkelighet!

Ser ikke det norske folk at der finnes flere gode alternativer å stemme inn? Hvis de ikke har oppdaget det tidligere, så bruk øyne og ører til neste valg. Kort sagt – bruk hodet! Det er farlig å ha den innstillingen at det-og-det partiet er det jo ingen vits i å støtte – de er jo så små. Ja nettopp – men de blir ikke større når de ikke får den nødvendige oppslutningen! Jeg nevner upartisk i første rekke Senterpartiet og Kystpartiet som to svært gode alternativer – og for den saks skyld også Demokratene for dem som ønsker litt mer radikale endringer innen visse viktige saker.