Konservativ kortslutning med smitteeffekt

Publisert 22.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Næringslivspartiet Høyre påberoper seg å være såkalt verdikonservativt.  Enten seiler partiet under falskt flagg eller så vet ikke partiledelsen hva benevnelsen betyr! I all korthet skulle det bety at partiet vil ta vare på det bestående – kjempe for våre verdier og dermed vår frihet og uavhengighet. Enda kortere sagt – ta vare på våre tradisjonelle nasjonale verdier. Hvis Høyre har styrt etter disse idealene noen gang, må det ha vært svært lenge siden. Undertegnede har i hvert fall ikke kunnet observere en slik holdning fra Høyre i løpet av mine rundt 7 årtier!

Høyre er et parti som prioriterer næringslivet – de velstående – sine egne kjernevelgere som befinner seg nettopp der. Da ofres gjerne nasjonalfølelsen for handel og penger. Høyre ivrer for EU og er villig til å avstå flere sider av vårt arvesølv til utenlandsk overstyring. Det er snart bare pro forma at Oslo er Norges hovedstad. I virkeligheten holder Brussel på å overta mer og mer. Våre riksgrenser er omtrent slettet for å ha fri ferdsel for alt fra kriminelle til sosial/velferds-søkere. Schengen-avtalen er blitt Norges største tragedie siden 2. verdenskrig.  Men her var det jo egentlig regjeringen Gro Harlem Brundtland (AP) som sviktet vårt land.  Men Høyre har fulgt tett opp. Hvorfor fusjonerer ikke Høyre og AP? De er jo blitt mer og mer lik og enige! Og med en søkkrik tidligere Høyremann som AP-leder, aner man jo kanskje her en viss sammenheng?

Nå går Høyre sammen med AP og Venstre for å overføre styringen over norsk vannkraft til EU. Både Høyre og AP vet utmerket godt at ifølge meningsmålinger, så er nærmere 80% av Norges befolkning MOT EU-medlemskap, og man kan da regne med at bortimot samme prosentandel også er mot både EØS-direktivene og Schengen-avtalen. Høyre prøver å lirke Norge gradvis inn i EU bakveien – mot folkeflertallets vilje. Men når det gjelder folkeflertallet og Høyre, så har vi jo sett de siste 5 årene hvordan partiet i sak etter sak brutalt og arrogant overkjører folkeflertallet – ekspertisen – fagfolkene, – ved alle disse meningsløse «reformene» som i stor grad har splittet befolkningen. Her gjelder det så vel fagområder som landsdeler. Mye av det går på vår sikkerhet løs både m.h.t. politireformen og Forsvaret (m.m.)

Jeg vil anbefale Høyre å anskaffe seg en ordbok, og få en klarhet i hva begrepene konservativ og reform egentlig betyr. Det nytter nemlig ikke lenger for Høyre og dets halehengpartier – nå også inkl. AP – å lure det norske folk lenger. Dere er for lengst gjennomskuet! Det er gledelig å observere at Stortingets tilsynelatende mest våkne, ærlige og ansvarsfulle partileder, Trygve Slagsvold Vedum, og hans Senterparti får betydelig økende oppslutning. Det beviser også at folket er begynt å våkne! Det er verre for dem som er gått inn i koma – som f.eks. Høyre og AP! Norge har betydelige maktmidler å stille med overfor EU; – Olje, gass, vannkraft og fiskeeksport. På tide vi setter foten ned og gir EU m.fl. et klinkende klart svar og krav! Eller er vi ikke lenger en fri og selvstendig nasjon som Grunnlovens § 1 sier?