Kraftselskapenes ansvar for strømtilførselen

Publisert 20.9.2019
Foto: Sfm.no (Ole Texmo)

Når man ser at høsten kommer, så kommer også høststormene. Ser da kraftselkapene sin besøkelsestid for å etterse kraftlinjene sine for trefall??Nå får man værmeldinger som varsler mulig kraftbortfall nettopp som følge av at kraftlinjenettet kan klappe sammen av trær som velter over linjenettet. Er det kundens ansvar å sørge for at man har beredskap i orden om frafall av strøm oppstår?? Nei. man betaler linjeleie les nettleie, og da er det kraftselskapets plikt å sørge for at strøm kommer til de kunder som betaler for kraftleveransen.

Hver eneste høst og vinter så opplever man at strømmen klapper sammen, og hver gang har ikke kraftselskapene lært en tøddel av fjoråret, når skal de lære?? Hadde ikke de fleste selv tatt skjeen i egne hender og sørger for sin egen beredskap på flere måter så hadde nok flere hatt problemer med både varmen og matlagingen. Verre er det om man ikke har et aggregat i bakhånden for kjøleskap og frysere, men man kan nok være rask i vendingen og snarlig hente det man trenger, for de fleste mener nok at «dette ikke varer så lenge», men man kan også bli lurt, og da har man lurt seg selv.

Når nå de første høststormene uler rundt hushjørnet, hadde det nok vert lurt å ha en fyringsovn å tydd til. Men ikke alle steder er dette mulig uten at boenheten har en fyringspipe og en ovn for både varmen og kokingen. Noen mener nok at man kan ty til gass for formålet, jada, det går sikkert bra det.

Ellinor Nerbø