Krever skjerpelser i nytt EU-direktiv

Publisert 24.6.2018
Av Terje Larssen, sentralstyremedlem DEM
Illus.foto: Colourbox

Direktivet som bestemmer hvordan utenlandske arbeidere skal betales i Norge, det åpner for at betalingen for reise, kost og losji kan bli norsk lov. Men det avhenger av hva Siv Jensen og Trine Skrei Grande bestemmer. Demokratene mener at bare her er skandalen et faktum. Dette vil ramme Sør/Vestlandet hardt.

EU vedtok å utvide reglene som skal angivelig skal beskytte utenlandske arbeidere. Etter to års forhandlinger er det nye utstasjoneringsdirektivet klart. Dette direktivet bestemmer hvordan utenlandske arbeidere skal betales om pampene i Brussel får det som de vil.

Den viktigste endringen er at begrepet minstelønn erstattes med begrepet godtgjørelse. Begrepet godtgjørelse omfatter mer, der det betyr full betaling for bla. reise, kost og losji, pluss andre godtgjørelser i milliard klassen betalt av norske skattebetaler. Eller kort godt sagt vi er i ferd med å bli hele EUs sosialkontor, om vi ikke allerede er det! Er det slik vi skal ha det? Valget er ditt!