KrF: En merkverdig prioritering

Publisert 2.10.2018
Foto: Wikimedia/KrF (Logo)

KrF-formann Hareide vil ha partiet over til venstre – til Senterpartiet og Arbeiderpartiet – men ikke til SV. Senterpartiet er vel egentlig ikke et venstreparti, men det får så være. Det er i hvert fall et meget bra parti med en av Stortingets absolutte dyktigste ledere, Trygve Slagsvold Vedum.

Det ble nevnt noe som KrF angivelig hadde fått gjennomslag for med en av sidene – nemlig et ytterligere øket bistands-budsjett. Ingen partier – heller ikke det såkalte kristne KrF, har noen gang antydet noe om å rette opp den grove feilen som gjennom mange år har vært gjort overfor gifte/samboende pensjonister – nemlig det statlige tyveriet av 10% av de opparbeidete pensjonene. Venstre har – ved Trine Skei Grande – for en tid siden gitt klart uttrykk for at innvandrerne må prioriteres fremfor våre egne ranete pensjonister! Vi vet så altfor godt hvor Venstre står. Det er det stikk motsatte enn i en gullalder for partiet under hedersmannen Bent Røiseland.

Høyre bryr seg som kjent bare om sine egne velstående, og satser på et enda romsligere liv for dem ved skattelettelser. Og FrP henger seg solidarisk på i lommen på Høyre. Senterpartiet er merkverdig taus i den aktuelle saken. Partiet har gått kraftig frem det siste året, og ville nok ha øket betydelig mer, hvis de hadde tatt positiv side for våre pensjonister! Så her, Vedum, har du en utfordring.

Kristelig Folkeparti velger å øke bistands-budsjettet ytterligere. Hvis partiet ikke er helt klar over hvor mange milliarder som der sløses bort på alt annet enn hva som kan kalles bistand, så bør Hareide & Co. ta en nærmere titt på dette vanviddet snarest!  Det har svært lite med kristendom å gjøre å neglisjere våre egne, som har slitt gjennom et langt arbeidsliv og deretter blir ranet ulovlig av Staten (rikspolitikerne) for et betydelig beløp. Ulovlig fordi det går i mot dagens vedtatte skatteregler – noe Stortingspolitikerne/Regjeringen neglisjerer.

Hvis KrF ønsker å komme seg opp igjen av fallgropen – med nå en oppslutning på 2-3 % – så bør Hareide prøve å overbevise velgerne om hvor han står, også m.h.t. den aktuelle pensjonssaken. Så langt har også KrF vist en utrolig likegyldighet overfor våre pensjonister.  Bistandsbudsjettet, med alle dets meningsløse poster, kan minst halveres. Så kan de bortkastete milliardene til såkalt bistand man da har tilbake, gå til å rette opp det som er ranet fra våre egne pensjonister! Kanskje Hareide får med seg en del verdifulle velgere fra de eldres rekker også hvis han tør å stå frem med nevnte støtte? Eller skal han fortsatt vise feighet sammen med de andre partiene? Det er i hvert fall ikke kristendom!

Wilfred Høsteland