”Krig er død – fred er liv“

Publisert 26.04.2019
Foto: Colourbox

Ernst Prost etablerer en tredje stiftelse for å fremme og bevare fred. ”Give peace a chance“ er tittelen på en av John Lennons mest berømt sanger. Den nye stiftelsen til Ernst Prost ønsker ikke bare å gi fred en sjanse, men bidra til å bevare den. Mennesker for fred – fred for mennesker. Fred er en forutsetning for liv, integritet og velstand. Og slik sett det motsatte av krig – årsaken til død, lidelse, smerte og fordrivelse, elendighet og økonomisk og sosial tilbakegang.

Fred er upolitisk, den kan ikke knyttes til et enkelt parti og lar seg ikke fange. Med denne stiftelsen vil man gi et bidrag til det internasjonale fredsarbeidet. Stiftelsens mål er å fremme fredsbygging og fredsbevarende tiltak, aktiviteter og programmer“, sier grunnleggeren. Stiftelsen får en million euro fra Ernst Prosts private formue.

”I utgangspunktet er ligningen enkel: Fred betyr ingen krig. Ingen krig betyr ingen våpen. Ingen våpen betyr mer penger som kan brukes på de presserende problemene som verden står overfor i dag“, sier Ernst Prost. Dessverre er løsningen på denne enkle ligningen langt fra enkel. Med stiftelsen ”Mennesker for fred – fred for mennesker‘, ønsker man å bidra med en beskjeden del til at man skal komme nærmere fred i verden.

Stiftelsen får en million euro fra Ernst Prosts private formue. Den har kontor i Leipheim i Tyskland og styres, i likhet med ”Ernst Prost Stiftung” og ”Ernst Prost Foundation for Africa” på en effektiv måte. Stiftelsens styre består av grunnleggeren, sønnen hans Benjamin Orschulik og Ernst Prosts samboer Kerstin Thiele. Alle tre jobber frivillig, slik at fondets midler ikke blir spist opp av unødige kostnader. På denne måten betales det hverken for ansatte eller kontorer.

Stiftelsen ”Mennesker for fred – fred for mennesker” skal kun arbeide med veldedige formål. Dette omfatter blant annet å fremme velferd, utdanning, vitenskap, forskning, internasjonal forståelse og utviklingssamarbeid. Konkret betyr det å støtte fredsforskningsprosjekter og institusjoner som er dedikert til fredsforskning. Stiftelsen ønsker også å dele ut stipendier og priser for prosjekter innen fredsforskning, opprette utdanningstilbud og støtte utgivelse av publikasjoner som omhandler krig, fred og konfliktløsning.

”Alt i alt er virkefeltet enda mer omfattende, fordi det er så mange måter å fremme verdensfred på. Og dessverre er behovet for støtte fortsatt stort”, forklarer grunnleggeren. Dette er også grunnen til at stiftelsen også gir praktisk støtte til de trengende i utviklingsland gjennom økonomisk bistand, naturalytelser og andre tiltak for å sikre økonomisk, kulturell og sosial utvikling. Varig liv, integritet og ikke minst velstand er, ifølge Ernst Prost, kun mulig under fredelige betingelser.

”Militære konflikter og midler til såkalt fredsbevaring derimot koster mange milliarder og billioner euro”, advarer Ernst Prost. Dette er penger som kunne gitt verdens befolkning tilgang til rent drikkevann, nok næring og medisinsk hjelp. Det ville også gitt penger til seriøst miljøvern, moderne infrastruktur, gode arbeidsplasser, rimelige boliger og anstendig omsorg for syke og eldre.

Stiftelsen ”Mennesker for fred – fred for mennesker”

Red. merknad: Artikkelen er noe forkortet. Red.