Kriminaliteten begått av utlendinger i Norge må stoppes

Publisert 3.5.2024
Foto: Sfm.no (Olav Martinussen RIP).

Etter min mening må det endelig bli slutt på at norske EØS-milliarder i praksis er med på å finansiere utenlandske kriminelle. Viste du forresten at norske skattepenger gjennom EØS-avtalen går til å finansiere et system som i utøvende og praktisk politikk – gir kriminelle EU og EØS- borgere, fri adgang til Norge? Da sier det seg selv at EØS og Schengen-avtalene må sies opp – da disse avtalene fratar Norge som en selvstendig og fri nasjon å bestemme over hvem og hvilke mennesker, som kan få komme til Norge.

Det er derfor etter min mening helt utrolig at EØS forkjemperne på stortinget i AP, Høyre, FrP, KrF og Venstre, enda ikke forstår alvoret i dette med en stadig økene kriminalitet begått av utenlandske kriminelle. Bare se på de lovløse tilstandene som nå utvikler seg – og råder spesielt i vår hovedstad Oslo.

En av mine løsninger på dette er selvsagt at Norge må si opp EØS og Schengen-avtalen – og heller få på plass frihandelsavtaler som vil være til gavn for Norge og norske folk – der norsk lovgivning vedtatt av stortinget skal bestemme – om hva og hvilke tiltak Norge skal gjøre for å stoppe den økte utenlandske kriminaliteten – som utlendinger organiserer og står for i Norge. Nok er nok – og her må det snarest ryddes opp!

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand