Kristiansand kommune bryter loven hver dag

Publisert 8.4.2024
Foto: Colourbox

Viste du at Kristiansand kommune bryter viktige lover som gir borgerne i kommunen vår lovfestede rettigheter? Det er mange eksempler på dette – og la meg ta ett av de nyeste bruddet som er avdekket ovenfor de mest «sårbare» av de som virkelig trenger hjelp, oppfølging og støtte.

I tiden den 6 -15 november 2023, fulgte Statsforvalteren tilsyn med Ringåsen avlastningshjem som er for 12 brukere de fleste er under 18 år. statsforvalteren undersøkte om kommunen sørger for at barn i barne – og avlastningsboliger får habilitering og opplæring i samsvar med de aktuelle lovkrav som sørger for at barna får trygge og gode tjenester.

Konklusjonen fra Statsforvalteren var «tindrende klar». Kristiansand kommune stryker med karakteren – lovbrudd. Dette viser at det politiske flertallet med Høyre ordfører Mathias Bernander og varaordfører Charlotte Beckman Finnestad fra KrF, har en stor jobb å gjøre for at helsesektoren i Kristiansand skinner – slik den må gjøre.

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant og medlem av helseutvalget for Kleppelista i Kristiansand