Kristne beskyldes for homohat grunnet sin tro

Publisert 10.8.2022 (Oppdatert)
Foto: Colourbox

Nå må vi ta et oppgjør med at kristne mennesker blir beskyldt for homohat pga. av sin tro. Jeg kjenner ingen kristne som hater skeive – men jeg vet om alt for mange, spesielt på venstresiden, som direkte hater kriste verdier.

1. Jeg er imot at homofile skal gifte seg i kirken. Dette har intet med hat å gjøre, derimot med respekt for Guds ord. Homofile har alle rettigheter og kan gifte seg borgerlig.

2. Jeg er imot at homofile skal kunne adoptere barn. Dette har intet med hat å gjøre. Jeg mener hovedsakelig at barn har rett på en mor og en far.

3. Jeg er imot utviklingen av Pride som blir stadig mer seksualisert. Jeg er også imot at organisasjonen FRI får innflytelse over våre små allerede fra barnehagen. Dette her intet med hat å gjøre, derimot en bekymring over at barn blir seksualisert. La barn få være barn.

For øvrig har homofile alle rettigheter, som øvrig befolking. Nå må vi slutte å kalle det hat, det er en kamp om verdier!

Vennlig hilsen Jan-Ove Fromreide
DEM

Redaksjonens merknad: Dette er et leserinnlegg som gir uttrykk for innsenders personlige meninger. Red.