Kun en av fire har tillit til barnevernet

Publisert 4.4.2018

Av Ellinor Nerbø NBBO
Illus.foto: Colourbox

Overskriften stod å lese i et par av de store avisene, og bildet som fulgte med viste en demonstrasjon mot norsk barnevern. Landsforeningen for barnevernsbarn reagerte med sinne på oppslaget, i følge lederen. Dette forundrer meg når også de bør ha fått med seg alle de skandalene som har fulgt norsk barnevern over enormt lang tid. Det er ikke å stikke under en stol at norsk barnevern har «blod på hendene». Eller er det slik å forstå at de som er medlemmer kun er de som har ment at de har fått et bedre liv som følge av barnevernet?? Det er all grunn for å spørre dette spørsmålet.

Kan disse «individene» ha glemt sine biologiske familiemedlemmer? I så fall, om noen av disses foreldre ikke fikk kontakt etterpå, så hadde jeg i et slikt tilfelle gjort vedkommende arveløs, ingen tvil om det. EN slik uttalelse vitner i mine øyne om et frafall av slektsbånd. Så fremstår Mari Tromald som en «statsviter», og er med på å fremsette slike tilstander hvor man har organisert barnevernsbarn til deltakelse i en slik forening hvor slike tanker som den lederen fremsatte. Altså frafall av biologisk familie og gis inntrykk av en selvforherligelse på en måte som ryster langt inn i sjelen.

Har landsforeningen for barnevernsbarn fått med seg alle selvmord og drap som norsk barnevern er involvert i? Neppe, for da hadde ikke lederen uttalt seg slik. Jeg er også noe forundret over at ikke denne foreningen, tar undersøkelsene om hvor dårlig det står til hos hele barnevernet sett under ett? Hadde barnevernet vert det dette skulle være, så hadde det ikke forekommet ett eneste feiltrinn under noen omstendighet. Dette klarer nok ikke lederen for denne foreningen å svare på? Her handler jo norsk barnevern bare om lett tjente penger hvor barn er salgsvaren – uansett hva de vil måtte mene!