Kun en fjerdedel av fosterbarna i Trondheim plasseres i familie og nære nettverk

Publisert 12.7.2023. Oppdatert 21.7.2023
Illustrasjnsfoto: Colourbox

Leser i media at Trondheim kommune skriker etter fosterhjem og at de ikke får plassert barn som venter på fosterhjem. Hvorfor følger man ikke barnevernsstrategien i Trondheim?

Trondheim bystyre har for ikke lenge siden vedtatt prinsipper for ny barnevernsstrategi i Trondheim kommune. Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner i Trondheim kommune skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Det ble bestemt at den biologiske familie skulle være i fokus i Trondheim, men dette er langt fra blitt gjennomført med dagens tall fra kommunedirektøren.

Haste- flyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skulle også i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skulle bo i fosterhjem og institusjon. Ingen barn skulle flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak. Faglig sett dreide strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie. Sammenlignet med andre byer har Trondheim over år hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet.

Totalt 481 barn fra Trondheim hadde bosted i fosterhjem i løpet av 2019. Kun 115 av disse ble plassert i familie og nære nettverk. Dette er alt for lite og er brudd på barnestrategien i Trondheim kommune. I barnevernstrategien sto det at ingen barn skulle flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak. Likevel er det svært mange fosterbarn i Trondheim plassert utenfor Trøndelag. Nå bør noen stå til ansvar for disse tallene som ikke er i samsvar med det som er bestemt i Trondheim bystyre.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre.