Kutt avgiftene

Publisert 10.6.2022
Foto: Colourbox

Drivstoffprisene i Norge er en skamplett på et av verdens rikeste land. Vi produserer selv råolje og gass som andre land må ta seg av og raffinere, hvorpå vi så får diesel og bensin tilbake. Våre egne raffinerier har ikke kapasitet nok til å dekke det vårt eget norske marked trenger. Det skulle så absolutt vært bygget flere raffinerier langs kysten, så vi i hvert fall var selvforsynt!

Likevel – med de inntektene Den norske stats oljefond tar inn fra utlandet, burde staten v/ finansminister Vedum i rettferdighetens navn kunne kutte ALLE statlige avgifter på diesel og bensin levert fra norske pumper! I den store sammenhengen mht. landets inntekter betyr drivstoffavgiftene forsvinnende lite. Men sammen med de vanvittige strømprisene vi har for tiden, betyr drivstoffprisene smalhans for så vel familier som næringsdrivende. Det må jo være noe ramlende gale her til lands, når man i Polen – som ikke er et oljeland – betaler ca. kr. 12, 50 pr. liter bensin fra polske pumper!

Hvorfor er det så vanskelig for våre norske, folkevalgte topp-politikere å komme sine velgere i møte, ved f.eks. å bestemme at fra og med 1. juli 2022 kuttes alle statlige avgifter på norsk fossilt drivstoff? Til vanlige nordmenns beste! Fra Lindesnes til Nordkapp! Og man må slutte å bruke utdaterte argumenter som «avgifter til klimaets og miljøets beste»!

Med den bilparken vi har i dag betyr slikt ikke mer enn musetiss i verdenshavet! Nå må griskheten hos våre avgifts-kåte topp-politikere ta slutt, la norske borgere få oppleve gleden ved å eie og bruke sin bilpark i et oljeland, hvor drivstoffet egentlig burde vært gratis – som i Kuwait og Qatar! Det er å håpe at herrene Vedum og Støre nå etter hvert innser at de må gjøre noe for sine landsmenn, i stedet for å rane dem!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.