La oss markere Verdens overdosedag 31. august

Publisert 29.8.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Markering av Verdens overdosedag 31. august er for å sette fokus på overdoseutfordringer og vise respekt til dem som har dødd av overdose, samt deres pårørende. Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.

324 personer døde av overdose i 2020, som dessverre er det høyeste antallet siden 2001. 324 personer er 324 for mange. Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 241 i 2021. Dette er det laveste antallet dødsfall siden 2013 og en nedgang på 27 prosent fra 2020. La oss håpe at tallene fortsetter å gå ned. Tiltross for nedgang så hadde Trøndelag like mange dødsfall i 2021 som i 2020, 14 dødsfall.

Markering av Verdens overdosedag øker den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfallene. Dette høyner bevisstheten rundt overdose og reduserer forhåpentligvis stigma knyttet til narkotikadødsfall. Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet ser jeg på denne dagen som svært viktig. Det er dessverre et faktum at ingen vet hvem som havner på denne statistikken.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre