Lærerstreiken kan medføre millionerstatning

Publisert 26.9.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er en lov i Norge om at barn og unge har lov rettet 10 års skolegang med dyktige lærere i alle fag. Man kan heller ikke tvinge å ta lærerutdanning. Lærere som pensjonister har havnet etter når det gjelder lønn og pensjoner. Pensjonister har ingen rettigheter i det hele tatt. Den eneste streiken de kan bruke er sultestreik. Hva så om 1 million pensjonister satte seg ned og nektet å ta til seg næring til de kom på høyde med næringslivet, og da mener jeg at de får den samme økningene i kjøpekraft som alle de andre, unntatt lærerne da. Hva hadde skjedd da? Hadde det stått i media hvor mange som hadde sultet seg til døde. Nei, den riksdekkende propagandaen hadde vel villet dysse dette ned.

Verre er det med skolestreiken. Lærerne streiker ikke for seg selv, men for at det skal bli nok kvalifiserte lærere i klasserommene. Det eneste lærerne krever er det pensjonistene har krevd lenge og staten ignorerer dette glatt. Staten har kalt oljefondet for Norges pensjonsfond utland. Etter navnet å dømme er det folkets pensjonister som eier dette.

Er staten egentlig klar over konsekvensene ved å knipe med lønningene å gjøre læreryrket så lite attraktivt, at folk skygger unna å utdanne seg til lærer. De som streiker nå, som jeg tidligere skrev at de kjemper for at læreryrket skal bli attraktivt, for tallene på lærere i skolen forteller klart at det er mye som mangler her.

Hvem er det som blir den store taper? Det blir barna det, altså elevene og hva blir da skade potensiale? Barna taper på det. Altså barna taper på at staten nekter lærerne en lønn som kan gjøre lærer yrket attraktivt i henhold til andre yrker. Som jeg skrev innledningsvis, er det en lov som forteller at det er en lov at barn og unge i Norge har rett til 10 år skolegang. Elevene kan verdsette forsinkelse i skolegangen som ikke i det hele tatt skyldes elevene. Noen er så gode at de klarer å jobbe hjemmefra at de er så heldig at de har foreldre de kan be om hjelp, men menneskene er individer. Noen lærer lettere enn andre. Altså noen trenger mer hjelp enn andre. Da hjelper det ikke med ufaglærte lærere. Det er statens oppgave og plikt å legge forholdene til rette for å gjøre læreryrket så attraktivt, at ung dommen søker seg til yrket og da må betalingen være at det blir nok søkere til denne utdannelsen som ikke er noen 9 til 4 jobb. Jobben til læreren er ikke over selv om skoledagen er slutt.

Fortsetter denne streiken og barn og unge taper mulig utdannelse, kan det bli at staten kan bli saksøkt for en millionerstatning om denne streiken ikke slutter straks.

Hans Bauge
Samfunnskritiker