Landbrukets rolle i sikkerhetspolitikken

Publisert 2.5.2023
Foto: Colourbox

Nå er årets landbruksoppgjør i gang og det er svært viktig at man imøteser bøndene mest mulig. Det er viktig at bondeyrket ikke får ytterligere nedgang i antall produsenter. Vi trenger mat.

Det har gått 83 år siden invasjonen av Norge. 9. april 1940 skal ikke glemmes for kommende generasjoner. For å beskytte vårt land og befolkning er det viktig å ha ett funksjonelt og sterkt forsvar og en god sikkerhetspolitikk. Det er like viktig å ha selvforsyning av føde til folk og dyr.

Det hjelper lite om forsvaret og øvrige sikkerhetstiltak beskytter konge, fedreland og befolkning forøvrig om vi ikke kan gi dem føde. Derfor er det viktig at landbruket og norsk sjølforsyning legges inn i forsvarspolitikken, og må regnes som like viktig som den militære og sikkerhetstryggende beredskap vi har. Landbruket dyrker vår føde og sikrer derfor norsk sjølforsyning.

Svein Otto Nilsen
1.kandidat for Pensjonistpartiet i Trondheim og Trøndelag