Leser: – Barnevernet spionerer på Facebook

Publisert 5.5.2018.
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illustrasjonsfoto: Colourbox


Flere har overfor sfm.no hevdet at Facebook misbrukes av barnevernet for å skaffe seg opplysninger om klienters familier, venner og øvrig omgangskrets. ”Barnevernet spionerer på Facebook. De driver ren etterretning og opptrer med flere falske profiler. De later som at de selv er ofre for barnevernovergrep, for å få flest mulige til å fortelle om saker og ting om andre som barnevernet er ute etter å få rede på”. Det forteller en leser som vil være anonym overfor sfm.no.

La det være helt klart at en type spionasje eller etterretning som her beskrives, er ikke bare frekt å foreta seg men direkte ulovlig – særlig metodene som benyttes. Det burde være totalt forbudt for ansatte i en offentlig etat å opptre med falsk identitet, og med det for øye å skaffe seg opplysninger de ellers ikke ville fått på lovlig vis. Sfm.no har vært spesielt opptatt av krigsbarn og deres etterkommere, barn fra foster-, skole- og barnehjem. Disse fire gruppene har alle hatt å gjøre med barnevernet i en eller annen form.

Gjennom arbeid med en rekke slike saker over tid, så har også sfm.no fått se ting med egne øyne, og videre fått kunnskap om diverse forhold som man skulle tro ikke forekom i en ”rettsstat”. Vi har også fått se eksempler på dokumenter fra barnevernkontorer, fylkesnemnder og domstoler fra hele landet, fulle av helt klart horrible påstander og falske anklager om ting og tang, som barnevernet har rettet mot enkeltmennesker som på samme tid befant seg i en personlig krise – nettopp grunnet barnevernet.

Det er helt utrolig at en etat som barnevernet, aldri er blitt pålagt å rydde opp i saker hvor det er begått regelrette lovbrudd. Ingen skal godta maktmisbruk, myndighetsmisbruk og lovbrudd fra offentlige etaters side eller andres. Barnevernet er et skrekkeksempel. Der i gården lever de fortsatt sitt eget trygge liv, og uten risiko for tiltale eller straff for handlinger som også innbefatter produksjon av falske bevis, som bl.a. benyttes i fylkesnemnder og domstoler.

Enda mer utrolig er det at landets påtalemyndigheter, domstoler og politikere, lar barnevernet få fortsette å holde på som etaten har gjort i årevis. Av nevnte årsak har mange i Norge helt mistet troen både på politiet, påtalemyndigheter og domstoler, ikke minst politikere. Sfm.no har ved en rekke tilfeller påpekt klare lovbrudd som barnevernet bevislig har stått bak. Bare i et fåtall tilfeller har etaten blitt dømt til å betale erstatninger. Noen forlik er også blitt inngått.