Liker Høyre pirat-drosjer?

Publisert 4.10.2018
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Spørsmålet er velbegrunnet. Noen representanter for «frislepp-partiet» Høyre ønsker en betydelig liberalisering av taxi-næringen. De vil slippe til hva man til nå har kalt illegale taxi-selskaper og omtrent hvem som helst til å drive taxi-virksomhet i de store byene i Norge.  Noen enkle prøver, og vips – så skal du få kjøre taxi – opp til 8 passasjerer.

Vi har sett mer enn nok av hva en «light» opplæring har ført til på dette området her i landet.  Siden Norges Taxi og Christiania Taxi – som begge visstnok drives fra utlandet – gjør en elendig jobb m.h.t. pasient-kjøringen i Oslo og Bergen. Bergen Taxi – og visstnok Oslo Taxi – har alltid satt ekstra strenge krav til sjåførene før de får kjøre taxi for dem, og det har man også merket klart når det gjelder både service, pålitelighet og vanlig høflighet. Hva man skal med en lang rekke småselskaper i storbyer av norsk format, er ubegripelig. Taxi-næringen – de veletablerte selskapene i Norge – går sterkt imot Høyres forslag til liberalisering og forenkling for å få kjøre taxi. Det har selvsagt også i aller høyeste grad også svært mye å si for tryggheten for passasjerene.

Høyre har en tendens til å foreslå «frislepp» innen en rekke områder, og vi har så langt hva det kan medføre. Se f.eks- på fritt frem for snø- og vann-scootere – allerede med en rekke alvorlige ulykker – dels dødsulykker, fordi omtrent hvem som helst kan få herje fritt med disse farlige doningene. Høyre snakker om «fritt» i omtrent alle sammenhenger uten å tenke konsekvenser. Hva blir det neste som Høyre ønsker fritt frem for? Der har vært antydet å senke aldersgrensen for kjøring av diverse motorkjøretøy. Mye tyder på at denne grensen heller bør heves 1-2 år. Kanskje 12-åringer snart får traktere småfly?

Det beste Høyre og regjeringen nå kunne foreta seg, er å bevilge mer til politiet for å få tatt alle pirat-taxiene i de større byene. Politiet vet hvem de er og hvor de finner dem, men har ikke kapasitet nok. Vi som er brukere av taxier, krever trygghet og seriøsitet som passasjerer.  Vi trenger ikke flere taxi-selskaper – men heller at en del av dem forsvinner fra gatene! Bilene bør inndrages av politiet, og likeså eiernes førerkort. En del av dem har jo vist seg å være kriminelle, – også overfor passasjerer, og en del av bilene i uforsvarlig dårlig stand. Høyre er en sikkerhets-risiko i seg selv. Der er visse ting i samfunnet som ikke kan liberaliseres til det uansvarlige slik Høyre ser ut til å gå inn for!

Wilfred Høsteland

Redaksjonens merknad: Taxi-bilene på bildet har intet med saken å gjøre, og er kun benyttet i illustrasjons øyemed. Red.