Litt av en forsvarspolitikk!

Publisert 16.8.2019
Foto: Colourbox

For en tid tilbake – før regjeringen Solberg – hadde man stort sett en følelse av at Forsvaret ble ivaretatt på en ansvarlig og betryggende måte. Men det var i de tider. Krigshisseren Putin har bebudet hele 4 større militærøvelser like utenfor norsk territorialfarvann i nord. Når Putin beskylder Norge for å provosere – at det skulle være en grunn – da kan det være greit å minne om følgende ansvarsløshet fra norsk side:

I følge nylige opplysninger har Norge for tiden 3 operative fregatter som skulle overvåke våre sjøområder – ikke minst under de russiske militærøvelsene. Hva skjedde så? En av de tre fregattene ble sendt til Persiabukten, og vi sitter så tilbake med 2 fregatter som skal overvåke vår svært lange kyst fra sjøen. Så ble der «lånt inn» 3 amerikanske overvåkningsfly som angivelig provoserte russerne enda mer.

Like før alt dette ble en mengde toppviktig militært utstyr både for luft- og bakkeforsvar flyttet fra der de var mest nødvendig i nord – til Sør-Norge hvor de ifølge ekspertisen ikke har særlig viktighet. Men også her tror den blå-blå regjeringen at de vet bedre, og trosser den militære ekspertisen og protester fra en stor del av sivilbefolkningen. Dette skjedde etter enda mer nedbemanning av Forsvaret langs kysten i nord.

Får håpe at russerne med Putin i spissen nå begynner å bli mer fornøyd med naiv norsk forsvarspolitikk. Det er i hvert fall blitt betydelig lettere for dem å foreta seg visse ting overfor vårt land, og Putin er jo ikke akkurat en mann man kan stole særlig på. Ref. til hans aggressive og hensynsløse politikk i Syria hvor han bomber sykehus og barn for fote! La oss snarest få en regjering med en forsvarsminister som vet hva han gjør, og tar ansvar!

Wilfred Høsteland