Lotto-gevinstene trenger justeringer!

Publisert 8.7.2019
Foto: Skjermdump Norsk Tipping

Nylig gikk Viking-lotto’s førstegevinst på nesten 70 millioner kroner til en person i Bergen. Tilsvarende gevinster har vært utbetalt adskillige ganger de senere årene. Vi er nok mange som reagerer på det enorme spriket gevinstene utgjør m.h.t. beløpene.

En topp Lottogevinst kan i beste/verste fall (stryk det som ikke passer!) – komme opp i tresifrete million-beløp. Når man så ser på hvordan den minste Joker-gevinsten på latterlige 30 kroner står i kontrast, så skulle man ikke tro at vi var i år 2019! 30 kroner er jo i praksis absolutt ingenting. Hva får man for 30 kroner? Det hele er jo en simpel fleip! Det samme gjelder andre små-gevinster som f.eks. 50 og 60 kroner. Det er jo knapt til en lokal bussreise eller en liten sjokoladeplate.

Det ville vært langt mer rettferdig å ha øvre- og nedre grenser for Lotto-gevinstene – inklusive Joker. Hvem i all verden har bruk for mange titalls millioner? Mange tåler det ikke, og flagrer ut med store beløp i hytte og pine. Jeg vet selv om minst ett slikt tilfelle – som faktisk «bare» var rundt 7 millioner. En rettferdig ordning ville vært at den minste Joker/Lotto-gevinsten var på 100 kroner, og den absolutt største f.eks. 5 millioner. Mellom denne toppen og bunnen kunne langt flere fått passende gevinster mellom f.eks. 2-3 millioner og nedover til 100-kroningen.

Slik Lotto-gevinst inndelingene er i dag er de dypt urettferdige, og noen som nevnt direkte tåpelige – rett og slett fleip! Så Norsk Tipping: Få gjort noe med en langt mer rettferdig og rimelig gevinst-inndeling! Her trengs det i høy grad et nytt lovverk! La mange flere få gleden av å vinne – enten det gjelder et tresifret beløp eller et større beløp!

Wilfred Høsteland