Løvebakkens feige «nikkere»!

Publisert 9.1.2023
Foto: Sfm.no

Norge er offisielt ikke medlem av Europa Unionen – EU -, men derimot medlem av «under-avdelingen» Europeisk Økonomisk Samarbeidsavtale – EØS. I praksis betyr det at EU faktisk bestemmer og regulerer svært mye av det som skjer i Norge, om vi vil eller ikke. Norsk selvråderett og kontroll over norske ressurser, samferdsel og næringsliv eksisterer i praksis ikke.

Svært mange norske kvinner og menn er ikke særlig begeistret for at Norge er bare en statsministers underskrift fra fullt EU-medlemskap. Vi ved grasrota vet at mange av våre folkevalgte på Stortinget, og i andre politiske organer, er motstandere av EØS-medlemskapet og overformynderiet i Brüssel. Det som er så forferdelig trist er, at disse folkevalgte er feige, og – av en eller annen merkelig grunn – ikke våger å stå fram og si hva de mener om EØS-medlemskapet! Best å holde kjeft, så en ikke får slengt «sviker» etter seg!

Vi velgere – som må slite med strømpriser, drivstoffpriser, EU-kontroller, regler og forordninger og mye, mye mer, tatt over hodene på norske styresmakter, – vi krever at våre folkets tjenere står fram og sier hva de mener – uansett partitilhørighet, lojalitet overfor kolleger osv.! Først da vil våre lovgivende og utøvende politiske organer kunne stå samlet om å tre ut av overformynderiet, og Norge vil kunne oppleve egen kontroll over utviklingen videre, gjøren og laden i eget land! Og vi vil klare oss meget godt! Det var ikke uten grunn at England valgte å forlate unionen. Men engelske politikere våget å si sin mening. På det punktet svikter våre feige, politiske nikkere.

Terje Haugom, Demokratene.