Løvemammaene ber kommunene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis

Publisert 20.3.2023
Foto: Colourbox

Viser til innlegg fra styreleder i Løvemammaene region Midt Løvemammaene i TrønderDebatt. Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, for eksempel tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller med mer.

Hos flere kommuner, som Rindal, Rennebu, Flatanger, Nærøysund, Heim, Indre Fosen og Høylandet, er det nemlig en nedre aldersgrense på 8 år, noe som ekskluderer en liten gruppe barn fra å delta i samfunnet på lik linje som funksjonsfriske barn.

I likhet med de fleste kommunene i Norge hadde Trondheim holdt seg med en nedre aldersgrense på åtte år for å få utstedt ledsagerbevis. Dermed hadde mange av de minste barna måttet klare seg uten når de skulle oppsøke ulike aktiviteter. Åtteårsgrensen var en overlevning fra 1990-tallet, opprinnelig fremmet av det nå nedlagte Statens råd for funksjonshemmede. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) i Trøndelag hadde ivret for å få denne aldersgrensen fjernet.

Torsdag 26. oktober 2017 (over 5 år siden) vedtok et enstemmig bystyre i Trondheim å oppheve aldersgrensen. Det var særlig barn med skjulte funksjonsnedsettelser som ville få stor glede av at ledsagerordningen ble endret. Ledsagerbeviset medfører at man kan gå først i køen når man trenger det. Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag vil jeg oppfordre kommunene Rindal, Rennebu, Flatanger, Nærøysund, Heim, Indre Fosen og Høylandet til å følge rådet fra Løvemammaene. Selv om dette ikke er lovpålagt så er dette et tilbud som alle kommunene i Trøndelag bør innføre.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag