Lyver de på www.yr.no?

Kilde: www.yr.no
Foto (Copyright): Sfm.no
(Oslo sommeren 2007).

Samfunnsmagasinet er også opptatt av fakta, dvs. fakta som kan sjekkes og etterprøves av hvem som helst. Vi setter også flere spørsmålstegn ved den globale oppvarmingen. Særlig partiet MDG og deres tilhengere, har en tendens til å kalle enhver som ikke er enig med dem for konspirasjonsteoretikere og fanatikere uten kunnskap. Ja så til de grader frekke kan en del av denne sektens medlemmer være. Men hvem framstår mer fanatisk enn nettopp MDG.

Også norske medier har gjennom de siste 10 årene kommet med flere oppslag som man med rette kan kalle ren skremselspropaganda. Vi vil her vise hvordan temperaturen har svingt på sommertid over en periode på hele 72 år i landets hovedstad, og på eksakt samme dato. De laveste temperaturene i Oslo for somrene 1950 – 2022 var følgende:

6.7.1950 16,4 grader
6.7.1960 16,9 grader
6.7.1970 11,7 grader
6.7.1980 17,3 grader
6.7.1990 13,4 grader
6.7.2000 14,2 grader
6.7.2010 13,3 grader
6.7.2020 10,6 grader
6.7.2021 16,3 grader
6.7.2022 11,6 grader

Samfunnsmagasinet tviler på at www.yr.no og deres historiske værdata lyver. Så nå lurer vi på hva miljøfanatikerne i MDG har å si til de data som vi her har hentet fra nettopp www.yr.no. MDG og deres tilhengere kan jo selv ta et dypdykk på dette nettstedet og se om de kommer til et annet resultat enn det vi gjorde. Vi ønsker dem lykke til.

Kilde: Værdata fra www.yr.no
God sommer!
Hilsen Samfunnsmagasinet