Må ta konsekvensen av egne handlinger

Publisert 26.4.2019
Foto: Colourbox

Da norske kvinner saboterte sitt eget statsborgerskap – ble landssvikere -, og slo seg sammen med sine helter i IS, ble det romantikk – med tilbehør. Resultatene ble både unnfanget og født i Syria eller områdene omkring, og må jo da regnes som f.eks. syriske statsborgere. Samboere, eller gifte, – uansett må familiene deres i krigsområdene regnes som hjemmehørende der. Norske er de i hvert fall ikke!

De svartkledde mødrene sa takk og farvel til sin norske bakgrunn, og – uansett nåværende status som enke eller ei -, de hører til der – sammen med sine muslimske forbilder, brødre og søstre, – og sine barn. Den norske regjering må innse at å ”hente hjem” syriske eller irakiske barn, må anses som kidnapping og overgrep, og som utvilsomt vil skape internasjonale spenninger og diplomatisk sirkus! Barna er ikke norske!

Norske kvinner som har latt seg bondefange av spenning, kuler, krutt og macheter blant hjernevaskede IS-krigere, og som valgte å slå seg sammen med disse, – bør selv ta seg av konsekvensene av deres hyrdestunder med de radikaliserte, ekstremistiske islamistene! Det var et landssvik at både kvinner og menn forlot Norge med den hensikt å slutte seg til djevlene som seilte under sorte flagg! Og man må huske på – INGEN av de barna som ble resultatene av romansene, er hverken unnfanget eller født i Norge!

At landssvikerne må bli der de er, er bare rett og rimelig. Skulle de på noen måte klare å komme seg hjem, burde domstolen i Haag ta seg av dem! Noe annet og bedre fortjener de så visst ikke! Amundsen i FrP har helt rett i sine bekymringer over å hente hjem ”norske” barn som gjerne er blitt opplært til å hate vesten, ta liv, sprenge og skape kaos. Barn er barn til de er 18 år! De har sett bestialske drap i fleng, og ”alt blir en vane”.

Regjeringen har her et valg mellom å lytte til hjertet, eller tenke på Rikets sikkerhet og nordmenns trygghet og sinnsro! Indoktrinering av barn i deres mest og lettest påvirkelige alder, kan utvilsomt resultere i tikkende bomber, tikkende selvmords-bomber, og skummelt, radikaliserende lederskap i ungdoms-gjenger. Med så mange rotløse innvandrer-ungdommer – bl.a. fra getto-bydelene i Oslo – vil disse «kriger-sønner og -døtre» bli helter og forbilder! Kan dette være så vanskelig for regjeringen å innse? Er Utøya, Bali, Sri Lanka, London, Paris og Stockholm allerede glemt? Solberg – tenk deg godt om!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.