Må vi virkelig leve med dette?

Publisert 3.8.2020
Illus.foto: Colourbgox

Gjennom de senere årene har vi opplevd en rekke vilkårlige drap i Norge – utført av asylsøkere/innvandrere. Vi husker i farten trikkedrapene i Oslo, bussdrapene på langdistanse-bussene og tilfeldige drap på uskyldige i flere byer midt på dagen – sist ble en norsk dame som satt og ventet på en slektning i sin bil – regelrett stukket i hjel av en somalier. De kjente ikke hverandre.

I flere av tilfellene har «man» visst om vedkommende drapsmenn som psykisk ustabile personer, og flere av dem hadde enda ikke fått oppholdstillatelse i Norge. Dette er en av sidene ved en totalt mislykket Schengen-avtale med åpne grenser, og en like mislykket tvangspålagt såkalt kvoteflyktnings-lov fra FN.

Vi har også de senere årene vært vitne til en lang rekke større tyverier utført av øst-Europeiske tyveribander som tilsynelatende har fritt leide både inn og ut av Norge.  De har i stort omfang stjålet bl.a. påhengsmotorer i båthavner på Vestlandet for mangfoldige millioner kroner i tillegg til andre tyverier både fra private og fra bedrifter. Bestillingstyverier er nok et stikkord i svært mange tilfeller – også når det gjelder dyre biler.

Det må være helt klart at med skikkelig overvåkete grenseoverganger døgnet rundt – både ved veier, havner og flyplasser – så hadde denne utviklingen ikke fått skje. Gro Harlem Brundtland kan gjerne påta seg seg en del av skylden for denne tragiske utviklingen, ettersom det var hennes regjering som – bak vår rygg – meldte Norge inn i Schengen-samarbeidet. Den saken var så stor og viktig at den i høyeste grad skulle hatt en folkeavstemning! Men igjen var det et tragisk eksempel på at politikerne som regel tror de vet best selv – også når de mer eller mindre bevisst fører landet inn i tragiske situasjoner som bl.a. Schengen – og for den saks skyld også den EØS-avtalen vi har – med overstyring av Norge fra Brussel!

Vi lovlydige borgere i Norge har et absolutt krav på å kunne ferdes trygt i våre gater, veier, transportmidler og i våre egne hjem uten å risikere liv og helse grunnet frislepp av mer eller mindre syke innvandrer-individer! Vi har også et udiskutabelt krav om å være trygge for våre eiendommer og eiendeler. Og alt dette er jo for øvrig også svekket de siste årene ved en såkalt politireform som har svekket politiet enormt. Store områder som tidligere hadde lensmenn, er uten politi, og det tar for svært mange timevis å få hjelp i en nødsituasjon. Dette har vi også sett ved minst ett av buss-drapene – hvor brannvesenet kom først frem og måtte ta seg av en farlig drapsmann.

Nå er det sannelig nok!

Wilfred Høsteland

Redaksjonens merknad: En god del utenlandske borgere av ulik etnisk og nasjonal opprinnelse, har i løpet av de siste 20 årene nærmeste fått gjøre som de vil. Hovedårsaken er en ufattelig uansvarlig politikk på flere områder. Mange av dem som har «flyktet» eller «migrert» fra krig og annen elendighet, har fått slippe inn i Europa og Norden hvor de har fått både frihet, fred, mat, klær, tak over hodet og penger. Som takk for hjelpen har en god del av dem begått grufulle kriminelle handlinger. Det rekker å se på land som Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og vårt eget. Vi snakker om mord, drap, voldtekt – også av mindreårige, bombeattentater, knivstikkinger, bil-terror med dødelig utgang osv, osv. Listen er lang.

Gjør ikke forsøk på å benekte dette. Det innsende her skriver, stemmer overrens med beinharde fakta som kan søkes opp av enhver på Internett for verifisering. Schengen og EØS-avtalen har skapt en rekke problemer i hele Europa, også i Norden. Kriminaliteten har nærmest eksplodert, særlig i vårt naboland Sverige, og som skyldes en til de grader stor naivitet og blåøydhet hos landets politikere – over lengre tid. Når til og med svenske politifolk på gateplan nå nærmest gir opp, og fordi politikerne ikke bryr seg så mye, da er det meget alvorlig og stor fare på ferde.

Så må mange foreldre av utenlandsk opprinnelse ta sin del av ansvaret. De har åpenbart ikke klart å fostre opp eget av-komme til å bli ansvarlige mennesker etter at de innvandret til Europa og Norden. Og hvorfor «hater» slike mennesker sine hjelpere? (Når far ikke er hjemme bestemmer barna – særlig gutter, sier også en kultur). Dette er for oss nordboere helt ubegripelig. Disse menneskene har samtidig ødelagt særdeles mye for andre innvandrere og deres barn som har funnet seg vel tilrette i både Europa og Norden. Vi i sfm.no spør som innsender: Må vi virkelig leve med dette? Vi tillegger følgende: Kan vi forvente en bedring snart?

Redaksjonen.