Makt og avmakt i Stortinget

Publisert 5.11.2018
Foto: Sfm.no

Arne Strand – tidligere sjefsredaktør i Dagsavisen – gjorde seg noen tanker om ”Huset på Løvebakken” – allerede 17. juli 2007 – med følgende kraftsalve:

Jeg har fulgt Stortinget på nært hold i mange år, men jeg har aldri opplevd Stortinget så slapt, kjedelig og maktesløst som nå. Drivkraften i det parlamentariske systemet – maktbalansen mellom Stortinget og regjeringen – har gått i stå. Johan Sverdrups ”all makt i denne sal” kan omskrives til ”avmakt i denne sal”.

Resten av artikkelen var heller ikke nådig, og avdekket noe av det enorme narrespillet som i årevis har foregått – og fremdeles foregår – i Norges nasjonalforsamling. (Til skam for oss alle). Det siste minner meg om ordene til advokat Kristofer Almås. (lokalavisen ”Tistaposten”, Halden, 30. juli1980 – adressert til politikere i Stortinget. (Ordene gjelder også i dagens situasjon. Dessverre):

 ”En ting bør dog alle disse politikerne ha ganske klart for seg: Jo lenger de venter med ryddesjauen – jo lenger den utsettes – desto mer skitt er man til slutt nødt til å lempe ut. Når man lar Stortinget gå på talle – som en annen saueflokk – blir bare tallen høyere og høyere for hvert år som går, inntil taket nås, og flokken kveler seg selv. Revolusjonen spiser også som kjent sine egne”. (Utviklingen må betraktes i et tidsperspektiv).

Flere fakta kan og bør etterlyses. For skal det norske folk få et begrep om tingenes virkelige tilstand – er det folkeopplysning som må til. Derfor står mange redaktører og journalister foran en særdeles stor oppgave – med avsløring av den mangeårige sosialdemokratiske galskap (Les: Fortsatt nazivirksomhet – i demokratiets navn). Men: Sosialisme – uansett farge – er ikke demokrati! Bedrag – er et riktigere ord.

Nevnes må også nettstedet til Kristen Informasjonstjeneste – med de innledende ord som ”Den Globale Eliten” ikke vil at vi andre skal vite om, (heller ikke formidle videre til flere lesere). Men – det er akkurat det som må gjøres: Det foregår en omfattende sammensvergelse for å ødelegge selvstendige nasjoner. En europeisk og global revolusjon er på gang.

Thorbjørn Andersen
Halden