Mange konflikter med barnevernet kunne vært unngått!

Publisert 8.1.2019
Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ
Foto: Colourbox

Årlig skjer det samlivsbrudd og skilsmisser i Norge. Dette gjelder både gifte og samboende par av både utenlandsk/utenlandsk, norsk/utenlandsk og norsk/norsk etnisk opprinnelse. Å skille lag er i utgangspunktet enklere så lenge det ikke er barn i bildet. Men har de barn sammen, blir det ofte konflikter som kan bli både lange, vonde og særdeles dyre for både begge parter og samfunnet for øvrig.

Barn havner ofte i skuddlinjen ved samlivsbrudd, og blir noen ganger brukt som våpen overfor den andre forelderen. Det har skjedd en rekke ganger at den ene parten har beskyldt den andre for mishandling av fellesbarn, også for ting som er langt – langt verre. I flere slike tilfeller har barnevernet også tatt side i saken og bare støttet den ene parten, noe de slettens ikke skal gjøre under noen som helst omstendighet. Barnevernet skal nemlig aldri opptre partisk i noen saker.

Familiekonflikter har og vist seg å være god mat for barnevernet i mange tilfeller. Etaten har plutselig fått ” mange og svært vanskelige saker”(?) på bordet, som unnskyldning for å få enda større statlige bevilgninger til driften. Hvor mange ”vanskelige” og reelle saker får man derimot aldri vite grunnet ”taushetsplikten”(?). En rekke skjebner kunne vært unngått om alle foreldre hadde samarbeidet etter å ha splittet opp. Det er ikke til å legge skjul på at foreldre som klarer å samarbeide etter et samlivsbrudd, helt klart er det aller beste for alle parter. Barn får ofte skyldfølelser etter at deres mor og far har splittet opp.

Mange barn og unge har fått langvarige psykiske lidelser ette å ha vært under barnevernet. Husk at barn er følsomme individer som også lett lar seg påvirke av både barnevern og foreldre. De aller fleste barn er meget lojale overfor sine foreldre – gifte eller ikke. En rekke kritiske røster har over tid krevd at barnevernet må bort og noe annet på plass. Det er både oppsiktsvekkende og direkte skremmende når selv ansatte i etaten støtter et slikt krav. Flere ansatte som har våget å fortelle om klare lovbrudd som barnevernet har stått bak, særlig ren fabrikkering av falske rapporter og sakkyndigerklæringer, er nærmest blitt fryst ut av jobbene sine. De har nektet plent å etterkomme krav fra deres ledere (småsjefer) om å være med på ulovlige aktiviteter.

Sfm.no har gjennom sin 21 år lange eksistens, fått se og lese ganske mange dokumenter som helt støtter det som både utfryste ansatte og ganske mange andre mennesker i Norge har bekreftet. ”Barnevernet er fortsatt ikke til for barna slik det burde være, men til for kyniske mennesker som ser fortjeneste i alt de rører ved”. Det skrev en tidligere ansatt bl.a. i en e-post til sfm.no. Vedkommende ønsket å være anonym. Slik barnevernet fortsatt styres er bare tragisk. Stort sett kan myndigheter og politikere på tvers av partigrenser lastes for det.