Manglende politiker-respekt overfor velgerne

Publisert 16.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no 

Dette ser ut til å ha blitt en trend de senere årene. Nå skal det jo sies at valgløfter og gjennomføringer av løftene aldri har stått særlig sterkt blant politikerne – uansett parti. Men det er ingen tvil om at dette har øket sterkt de siste årene – ikke bare fra Storting og regjering, men minst like mye i byrådene i Bergen og Oslo.  De to sistnevnte steder har vel nå sine verste politikere noensinne. Ikke bare at politikerne ikke oppfyller sine løfter, men de gjør endatil det stikk motsatte enn de opprinnelig angivelig sto for.

Selvsagt har politikerforakten stadig øket. Og en annen side ved det er jo at en del politikere fremmer forslag som er hinsides all fornuft, og som klart ikke er i overensstemmelse med hva folk flest ønsker. Tidligere var det Arbeiderpartiet som sto for de fleste skatte- og avgifts-økningene og forslagene. Nå er dette smittet over på Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og endatil Fremskrittspartiet. Det er såre enkelt for velstående politikere med høye lønninger og fete pensjoner å foreslå og å gjennomføre økninger. Selv vil de jo ikke merke særlig til det.   Moral? Nei!

I Bergen har man for tiden et byråd for byutvikling som ikke har skrupler når det gjelder å foreslå og gjennomføre vanvittig kostbare og helt unødvendige prosjekter. Hun vet at der er et klart flertall blant innbyggerne mot videre utbygging av Bybanen. Samtidig legger hun frem luksus-ideer i megaklassen. Strand langs østsiden av Store Lungegårdsvann, – egen sykkeltunell gjennom Løvstakken fra Minde til Fyllingsdalen, etc. Kalkulerte prislapper pr. 2018 et svevende sted mellom 600 og 900 millioner. Alle vet, – kanskje utenom det aktuelle byrådet – at innen slike prosjekter er ferdige er de både doblet og todoblet i pris! Det samme gjelder Bybanen.  Og samtidig får vi vite at Bergen Kommune nå har et solid overskudd.  Hvorfor man da fortsatt skal ranes for boligskatt – skatt for å bo i eget hus – får man ikke noe svar på. Nå får vi bare håpe på at FrP klarer å få frem et nasjonalt forbud mot denne meningsløse skatten. Og samtidig øker bompengene – ikke bare ved de eksisterende postene, men en rekke nye er vedtatt – endatil midt i Bergen sentrum. Så gale kan politikere altså bli!  Bompenger for å kjøre omkring i sentrum! Det har sikkert aldri forekommet noe annet sted i hele verden.

Politikernes totalt manglende respekt for sine egne velgere er mildest talt uhyggelig. Her har man utvilsomt også med psykopater å gjøre. Og de kaller seg frekt nok folkevalgte. Vi velgere må i hvert fall slutte helt med å kalle dem folkevalgte! Dette er hensynsløse og maktglade mennesker som går over lik for å fremme sine egne mer eller mindre stupid ideer. Hvis de er ute etter å skape seg et ettermæle, så blir nok det bare forbundet med løgn og uvettig pengeforbruk. Nå må folk begynne å våkne og ikke bare beklage seg over dårlig styre og stell. Disse herskesyke politikerne kan enda stammes bort – så la oss gjøre det ved første valg!