Manglende rettigheter for BOA brukere?

Publisert 8.7.2022
Foto: Privat

Finnes det ikke rettigheter for de brukerne i BOA som ønsker ferieopplevelse?

Det er sommervikarkrise i Trondheim kommune og Bolig- og aktivitetstilbudet (BOA) har ikke nok folk til å følge brukerne på ferietur. Finnes det ikke rettigheter for denne brukergruppen som sikrer også dem som ønsker det en ferieopplevelse slik de tidligere har hatt? Det holder ikke når BOA sier at det er for mange deltagere som ønsker å dra og for få personale som har anledning til å bli med.

Når St. Olav søker pensjonert helsepersonell som kan bidra i ei utfordrende tid på sykehuset i sommer så bør også BOA i Trondheim kommune gjøre det samme. Det er vel ikke noen tvil om at ferieturene for denne brukergruppen er svært viktig for livskvaliteten både for dem selv og for de pårørende.

Jeg skjemmes som politiker over at Trondheim kommune ikke klarer å løse dette på en fornuftig måte selv om det skulle koste noen ekstra kroner over bykassa. Jeg håper ikke at man avslår ferieopplevelse for å spare penger over et presset BOA-budsjett.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre