MDG er på en helt annen planet

Publisert 11.11.2019
Foto: Colourbox

MDG kunne vært en ulykke for landet, dersom ikke Norges ledende politikere og de største organisasjonene hadde avvist dem, og plassert skapet der det skulle stå! Noe vi alle kan være glade for!

Men noe har regjeringen og de øvrige partier felles: Enten sover de i timen, så de ikke får med deg hva som skjer på det tekniske plan, – eller så vil de ikke snakke om det: Det snakkes om at etter da og da skal det bare selges «lavutslipps-biler», og da snakker man selvsagt om el-biler og hybrider. Har de ikke fått med seg at det som kommer til å dominere nybil-markedet er Euro-7 dieselmotordrevne biler med så lavt utslipp at det knapt kan måles? Og dette blir de bilene folk flest vil ha! Men å bruke verdens matjord til å produsere planter for produksjon av «bio-drivstoff», er så umoralsk og etisk forkastelig i en verden som sulter, og dessuten ødelegger bio-skvipet motorer og dieselpumper!

Nei, Norge har både olje og gass, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre produksjonen stadig renere på veien mot utslippsfri. Vår desidert viktigste næringsvei, og som gir arbeid til tusener, – skal IKKE stenges ned! MDG er ikke bare på villspor her, men på en annen planet! Hvor de egentlig burde ha vært.

Og så snakkes det stadig om å «lagre» CO2 (kullsyregass). Er det da ikke lenger et botanisk faktum, at alle grønne planter og trær over hele kloden suger til seg CO2, og i foto-syntesen produserer de oksygen! Noe vi alle trenger for å leve! Burde vi da ikke være både takknemlig og ydmyk for det naturen gir oss på denne måten, og ikke være så opptatt av å frarøve vegetasjonen nettopp det som gir liv til både oss og den?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.