Med bompenge-krigen, kom sannheten for en dag!

Publisert 24.5.2019
Foto: Sfm.no

De første sentrale bomstasjonene kom opp i Norge på 1950 tallet. Politikken var klar og tydelig. Pengene som ble krevd inn, skulle øremerkes og gå til kostnader for bygging av veier, drift og vedlikehold i en garantiperiode. Der etter skulle stat og kommune ta over driften og vedlikeholdet. Når gjelden var nedbetalt, skulle slike bommer fjernes. Slik ble tilfelle ved bl.a. Eidsvågstunellen samt Puddefjordsbroen i Bergen (begge åpnet i 1956). Begge prosjekter forkortet også veiene vesentlig mellom daværende Åsane kommune og Bergen, Laksevåg kommune og Bergen.

Så hopper vi fram noen år. Flere politikere fant på en genial ide. Den gikk ut på at man kunne sette opp bomstasjoner rundt byene, og på den måten kunne alle kjørende, unntatt motorsykler, skaffe ganske mange millioner til slunkne kommunekasser. Hovedgrunnen var at staten ikke ytet kommuner tilstrekkelig med allerede innkrevde skatter fra folk flest – ble det hevdet. Den norske stat, Stortinget og ulike regjeringer, og etter at Norge hadde funnet olje i 1965, fant riktignok mange steder i verden å bruke norske skattemidler og oljeinntekter, men norske kommuner har også gjennom årene, og bevislig, sløst bort ufattelig summer med statlige midler på rent tull og tøv. Årsak: Lite politisk vett.

Fakta i dag tilsier at nesten 85 prosent av alle milliarder av innkrevde bompenger, blir fortsatt brukt til helt andre ting enn veibygging og utbedringer. En dag fikk noen mer enn nok og satte i gang kraftige protester. Politikerne begynte å skjelve. Folkets krig mot bompenger var i gang. MSM begynte omsider å henge seg på karusellen, for MSM elsker ren splitt og hersk. I bl.a. et innlegg i Bergens Tidende den 22.5.2019, kommenterte også Morten Myksvoll ”bompengesjokket”. Det ble bl.a. hevdet at dersom innkreving av bompenger stoppet, så kunne det skade bl.a. eldre og skoler. Det må være tillatt å stille Bergens Tidende følgende spørsmål: Hvor når ble det bilistene sitt ansvar å betale for kommunens lovpålagte utgifter til skole, undervisning og eldreomsorg? Her bekrefter jo også avisen at bilistene betaler for mye annet enn vei med bompenger. Vi snakker om et rent ran med politisk velsignelse.

Sosiale utgifter skal dekkes over skatteseddelen i fall Bergens Tidende fortsatt ikke vet det. Om det nå blir så dyrt i de allerede forhatte bomringene, og slik at ingen lenger har råd til å bruke bil, så kan også det ramme både media og annet næringsliv. Ingen har råd til å handle inne i storbyene. Og hva skjer da? Jo, en butikkdød uten like og mange arbeidsledige: Som igjen må hente penger på NAV. Barnas fritidsordninger og sportslige aktiviteter vil også bli rammet fordi foreldrene ikke lenger har råd til og bringe å hente dem. Hvilket samfunn får vi da.

Vi må innrømme at miljøhysteriet har gått helt av støvelskaftet. Naturen går sin gang uansett politisk bløff og ren løgn. Norge går en meget spennende høst i møte. At flere politiske partier vil komme til å måtte svelge ganske mange kameler, er sikkert. At fanatikerne i bl.a. MDG vil gå på en historisk velgersmell, bør det i hvert fall ikke herske noen som helst tvil om. Nok er nok sier protestantene. Det samme sier vi i sfm.no. Godt valg når tiden er inne!

Redaksjonen.