Med tvang skal landet rives

Publisert 27.3.2019
Foto: Sfm.no

Dette er et velbegrunnet forslag til valg-slagord for regjeringen Solberg. Den sittende regjering har fremfor noen annen regjering klart å splitte land og folk mer enn noen regjeringer før dem. Høyres mange såkalte «reformer» (les nedrivningsprosjekter) slår alle historiske rekorder.

I forkant av ca. et dusin «reformer» ble regjeringen advart fra fagfolk og annen ekspertise – og fra folket. Og i dag kan man helt klart si at så å si samtlige «reformer» har slått negativt til – som advart! Det er her helt unødvendig å gå i detaljer. Det hele kan kort og godt ramses opp i stikkords-form: Sykehusreformen som helt klart setter liv og helse i fare. Politireformen som sentraliserer politiet og skaper utrygghet blant folk – pluss at politiet ikke lenger har kapasitet til å etterforske/følge opp de fleste sakene. Viktige forsvarsanlegg i landets mest utsatte områder legges ned. Kommuner og fylker slås sammen under tvang – mottoet er «vil dere ikke så skal dere!» Flere «reformer» kunne nevnes. Begrepet demokrati har jo alltid vært et ukjent eller forhatt begrep i Høyre-kretser.

For få år siden ble den daværende samferdselsministeren fra FrP spurt om de da hadde startet slaktingen av NSB. Hans svar var et klart NEI. Selvsagt visste han allerede da at han det ikke var sant. Vårt arvesølv, som f.eks. NSB, vannkraften, og en rekke andre nasjonale instanser, er lagt ut for salg. Privatiserings-spøkelset er sluppet løs på Høyrevis. Private skal få berike seg i fri sensur. Tradisjonelle opparbeidete rettigheter/fordeler for lønnstakere holder også på å gå til grunne i Høyre-sluket. De rike blir stadig rikere, og de som har minst får mindre.   Tradisjonell Høyre-politikk det også!

Fremskrittspartiet, som jo er helt i lommen på Høyre og har mistet sin kraft og sine idealer, er med på nye meningsløse skatter og avgifter som ødelegger både for private og for næringslivet. FrP slukte i begynnelsen en del kameler. Etter hvert har de også slukt dinosaurer. Stor i munnen i opposisjon – tafatt og overstyrt av Høyre i regjering! Mikropartiene Venstre og KrF burde etter sin ytterst magre oppslutning aldri sittet i en regjering.   Det er fullstendig meningsløst og udemokratisk! Venstre har jo ikke lenger noen politikk, og KrF vil bruke mange flere milliarder på såkalt «bistand» – og vi har sannelig sett hva denne såkalte bistanden har gått til! Våre egne gamle og syke er ikke av interesse. Det gjelder å vise sin raushet for all verden når det gjelder å være verdens sosialkontor.

Den som skummer fløten av den sittende regjeringens udugelighet og mangel på velger-respekt, er Senterpartiet. Jeg ønsker Vedum og hans parti lykke til fremover. Så langt har han – ganske alene – representert fornuften på Stortinget.   Solberg-regjeringen har stort sett vært en ytterligere forsterkning av politikerforakten som i dag er blitt temmelig stor! Den øker nok ytterligere frem til både høstens valg og neste Stortingsvalg.

Wilfred Høsteland