Media skal ikke følge politiet

Publisert 15.7.2022
Foto: Sfm.no (Olav Martinussen RIP)

Adresseavisen eller annen media skal ikke følge politiet i pågripelser av mistenkte.

Politimester i Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe sier til Trønder-Avisa 6. juli at han har stor forståelse for tilleggsbelastningen det kan være å ha med reportasjeteam på pågripelsen av næringslivslederen i september 2021. Han ble pågrepet i utgangsdøren på tur til jobb, kastet på glattcelle med Adresseavisen på slep og mistenkt for bestillingsovergrep.

Nesten 1 år senere ble saken henlagt som intet straffbart forhold og det samlede bevisbildet taler med særlig styrke for at intet straffbart forhold er bevist. Hvordan kan en slik pågripelse være avskrekkende for andre slik politimesteren begrunner årsaken til at Adresseavisen fikk følge pågripelsen av næringslivslederen?

Det er riktig at journalister og fotografer har fra tid til annen fått anledning til å følge politiet i arbeidet. Dette reiser ofte særlige problemer. Opplysninger som fremkommer ved ransakinger, pågripelser og lignende er «personlige forhold” som omfattes av taushetsplikten etter straffeprosessloven § 61a.

Også det forhold at noen er pågrepet, eller at det er foretatt ransaking rettet mot en person, vil i alminnelighet i seg selv være omfattet av taushetsplikten. I relasjon til eventuelt mistenkte personer, ville saken befinne seg på anmeldelsesstadiet.
At den mistenkte, med politiets mellomkomst, ble eksponert for representanter for Adresseavisen, før de var gitt anledning til å forklare seg eller deres forhold nærmere undersøkt skal ikke ut i media. Riksadvokaten har flere ganger (Lov og Rett 1992 side 527), advart mot denne form for samarbeid og påpekt de farer det medfører.

Håper at Politimesteren nå ser hva denne saken har påført næringslivslederen og konsekvent i fremtiden avviser at Adresseavisen eller annen media skal følge politiet i aksjoner som rett og slett kun bygger på mistanke. Media skal ikke være en del av politiets arbeid på så tidlig tidspunkt som kun bygger på mistanke. Dette handler tross alt om rettsikkerheten som skal stå sterkt i det norske samfunnet.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag