Medienes samfunnsoppdrag

Publisert 12.10.2022
Av Jørund Hassel
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Staten benytter i 2022 om lag 469 millioner kroner i pressestøtte til norske aviser. Begrunnelsen for pressestøtten, er å sikre et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier med høy kvalitet og uavhengig journalistikk.

Mediene operer i dag i et marked, hvor målet er å gi eierne mest mulig overskudd. Det reiser et spørsmål om hvordan uavhengig og objektiv journalistikken utvikler seg, og hvorvidt kravet til overskudd skygger for kvalitet? Er mediene blitt markedskreftenes tjenere, eller tjener de fortsatt sitt samfunnsoppdrag med å sikre objektiv informasjons- og ytringsfriheten, og med mål om demokratisk deltakelse, sikre folks rettssikkerhet, og bygge tilliten til det offentlige og dets kontrollinstanser?

Flere aviser i Innlandet vil – under dekke av å gi «bedre digitalt tilbud» – gå fra seks til tre papirutgivelser pr uke. Det er mulig at de digitale vil få flere nyheter raskere, men det betyr samtidig at den ikke-digitale/ ikke-digitale-nok delen av befolkningen får dårligere nyhetsdekning (eksempelvis fattige, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne m.fl). Innlandet har landets eldste befolkning, dvs. 22,2% (i underkant av 83 000 personer) – mot landsgjennomsnittet på 18,5% – og har dermed sannsynligvis flest mer eller mindre ikke-digitale.

En undersøkelse utført av «Mynewsdesk» i fra 2020, viser at i norske nyhetsmedier, er eldre over 67 år – særlig kvinner – nesten ikke representert i nyhetsbildet. Det reiser spørsmålet om ikke mediene svikter sitt samfunnsoppdrag om nyhetsformidling som angår alle – og i stedet retter søkelyset på den yngre delen av befolkningen? I tilfelle representerer det stort demokratisk problem i samfunnsdebattene!

Norske forbrukere har blitt opplært til at vi «må ha tilknytning til kabel-TV- selskaper», og som styrer hva slags informasjon befolkningen skal få tilgang til, basert på et marked. Fra mars 2022 har befolkningen opplevd en konflikt mellom Altibox og TV2 – hvor betalende Altibox-kunder ikke får tilgang på TV2-sendinger. Altibox-kundene får dermed ikke den varen de har betalt for, og nå er vi i oktober måned.

I 2022 får TV 2 rundt 135 millioner kroner fra staten i støtte – for å være en allmennkringkaster. Denne konflikten tjener TV 2 stort på, fordi den digitale delen av Altibox-kundene i stor skala kjøper strimetjenester separat for å følge TV 2-sendingene. Det skaper et utenforskap for dem som er mer eller mindre ikke-digitale, og som møter utfordringer med å kjøpe disse tjenestene. Mens Altibox får sine inntekter som før.

Det er på tide at politikerne går inn og tar grep, og krever at aviser og andre medier som får statsstøtte fyller sitt samfunnsoppdrag allmennhetens tjeneste. Om nødvendig får politikerne trekke statlig støtte tilbake ovenfor de mediene som ikke sikrer alle innbyggerne god nyhetsdekning. I hvert fall bør det skje ovenfor de avisene som innskrenker fra 6 til 3 utgivelser pr uke.

Jørund Hassel
Lillehammer