Medisinmangel truer hele landet

Publisert 10.4.2019
Foto: Colourbox

Det snakkes bekymringsfullt om medisinmangel – noe man allerede har merket litt til. Det dreier seg bl.a. om livsviktige blodtrykksmedisiner og blodfortynnende medisiner. Det sies også – uten at vi brukere får vite særlig mye – at mangelen skyldes mangel på råstoffer, dårlige beregninger mellom produksjon og etterspørsel, produksjonssvikt, etc. og det gjelder visstnok «bare» deler av Europa. Vi er mange som er nervøse for hvordan dette kan utvikle seg over litt tid. Hittil har der vært tilgjengelig en rekke billigere medisiner som har erstattet originalene, og det har vel stort sett fungert bra.

Der produseres store mengder medisiner i bl.a. England, Tyskland og Sveits – og i USA.  Hvis Europa er problemet, så får man ta inn medisiner fra USA hvor der ikke skal være noen problemer med levering. Har Regjeringen tatt noe initiativ til å få orden i disse livsviktige sakene – f.eks. overfor EU og gjerne også USA?  Kan vi stole på at Regjeringen gjør hva den kan NÅ for å sikre brukerne av livsviktige medisiner det som trenges fremover? Nå bør ikke helseministeren eller andre i Regjeringen komme med «beroligende» utflukter og bortforklaringer. Det gjelder et stort problem som bekymrer og berører hundretusener av mennesker bare i Norge! Og det har både med helse og liv å gjøre!

Wilfred Høsteland