Meget stor forurensning til havs

Publisert 28.10.2019
Foto: Colourbox

Det store plastberget som ligger på havets bunn, og hvor deler av dette reker i land langs vår kyst, vet man nå er en stor forurensning. Selv om mye reker i land langs våre strender og noe blir plukket opp når man vet at det meste kommer fra skip til havs, så er det ikke bare norske fiskebåter som skal ha skylden for dette.

Hva med alle de cruise-skip som også kvitter seg med søppel til havs? Hadde det hatt noe for seg at man hadde et rederi som kun satset på søppelinnhenting fra båter som er til havs, for å bringe dette til land? Kunne det bli en ny «næringsvei» hvor som Tv2 meddelte, at man kunne fått til en «panteordning» for det søppelet man da kom til land med – som ble ivaretatt av renovasjonsmyndighetene våre?

Store selskaper som driver med virksomheter til havs, herunder også oljenæringen kunne bidra i dette, ikke bare havfiskeflåten men også vår oljeplattformer, som sikkert også har noe svin på skogen? Hva med å konstruere et renovasjonsfartøy som kunne hentet søppel ute i havet fra skip? Her har Røkke en tyggis å tygge på, han som nå har kastet seg på bølgen og som er inne i fiskermiljøet?

Et par slike båter hadde sikkert hatt nok med innhentingen fra all skipstrafikk i alle fall i det internasjonale farvannet. Resten kunne levere til land når de er i land.. Hva tenker leserne om dette??

Ellinor Nerbø