Mellom to ustabile ledere uten skrupler?

Publisert 28.11.2018
Foto: Colourbox

Norge befinner seg strategisk i verden både militært og på andre måter. Det blir bedre og bedre å vite at vi kan føle en viss trygghet ved vårt NATO-medlemsskap. Men de siste årene er det diverse saker og ting som skurrer. Med en krigshisser som styrer Russland og en klart mer eller mindre sprø og kunnskapsløs  president i USA har spørsmålet dukket opp fra mange hold – hvor trygge er vi her i Norge i dag?

Russland med Putin som leder, er utvilsomt en fare for verdensfreden. En mann som bomber uskyldige – kvinner og barn i Syria og som angriper sin nabo Ukraina og annekterer Krim og skyter mot samme nabos marinefartøyer i internasjonalt farvann, er troendes til hva som helst også overfor andre naboer. Her kan det være interessant å huske på at også Norge grenser til denne aggressive nasjonen som har lange tradisjoner med å invadere andre land. Og hva kan man egentlig forvente seg av en leder og et land som pleier vennskap med andre terror-ledere som Assad i Syria og regimet i Iran?! Putin har jo også leflet med «den lille rakettmannen» i Nord Korea.

Hva kan vi vente oss av hjelp fra USA i en krise-situasjon? President Trump har langt i fra forsikret Europa om støtte, og at Norge nylig har holdt en større militærøvelse med NATO-styrker – inkl. amerikanske soldater – er så visst ingen garanti for vår sikkerhet med Trump i Det Hvite Hus! Det spørs om der ikke – som nylig foreslått – burde opprettes en ekstra europeisk forsvars-allianse basert på Europa og uavhengig av USA?

Man får jo – tross alt – tro at i en stor krise vil USA sannsynligvis tre inn, men så lenge der sitter en ganske umoden politiker i Washington D.C. og en krigsglad og truende Putin i Moskva, er det grunn til en viss uro. Noe av spenningen vil vel neppe løse seg før USA får en ny og ansvarlig regjering. For Putin er jo nærmest satt inn på livstid, så der er håpet mindre.  Sovjetunionens aggressivitet har overlevd og er i hendene på dagens ledere! Pr. i dag befinner Norge seg midt mellom to ustabile ledere som på flere måter ser ut til å være uten skrupler!

Wilfred Høsteland