Meningsløs kritikk av Ytterhorn

Publisert 5.11.2018
Foto: Colourbox

FrP’s legendariske Inger Marie Ytterhorn har uttalt seg kritisk på et eller annet såkalt sosialt medium at 17.mai komiteen i Oslo visstnok har valgt innvandrere eller personer av innvandrere til komiteens ledere for 2019. Ytterhorn mener også at slike verv bør innehas av etniske norske personer.

Hvis Ytterhorn’s forståelige mening og holdning i denne saken karakteriseres som «rasistisk» eller «diskriminerende», så må det være etniske norske som i tilfeller fremmer noe slikt – som det er noe i veien med!  17. mai er vår nasjonaldag, og hva er da mer selvsagt enn at 17.mai komiteen ledes av etniske norske personer? Dem som støtter og forsvarer at innvandrere bør få nevnte verv, må ha en meget sterkt redusert nasjonalfølelse.

Det bør også være like selvfølgelig at etnisk norske personer leder 17.mai komiteen som at fremmede flagg ikke får være med i vår nasjonaldags prosesjoner. Det er umåtelig trist – og direkte forbausende – at etnisk norske borgere kan forsvare en innvandrerforbundet ledelse i 17.mai komiteen. Jeg kan for øvrig godt tenke meg at Høyrefolk synes det er i orden ut fra den iveren Høyre viser for å lure Norge inn i en union og som dermed bryter Grunnloven! Der er jo heller ikke nasjonalfølelsen særlig mye å rope hurra for – selv en 17. mai!

Wilfred Høsteland

Redaktørens merknad: Denne saken er blitt svært så heftig debattert i løpet av helgen som var. Sfm.no har registrert at det forekommer mange ulike meninger om den. ”Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk”, heter det i ”vær varsom-plakaten”, og selv om man redaksjonelt sett kan ha et annet syn eller en litt annen mening om en sak. Sfm.no prøver etter beste evne å verne om den norske presse- og ytringsfriheten.  Red.